Rewitalizacja zabytkowego centrum Rawy Mazowieckiej - zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

Inwestycja objęła bardzo duży teren zdegradowanego centrum, place Piłsudskiego i Wolności, połączone na końcach przekątnych ulicą Wyszyńskiego oraz uzupełniający je układ ulic przyległych: Armii Krajowej, Przechodnią, Kopernika, Mickiewicza, Krakowską, Warszawską, Łowicką, Ziemowita, Krzywe Koło i Zamkową.

Na tym obszarze zostały wykonane: prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane, prace związane z energooszczędnym oświetleniem, prace budowlane związane z przebudową dróg lokalnych z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, prace związane z zagospodarowaniem terenów rekreacji i terenów zielonych, montażem obiektów małej architektury oraz instalacją monitoringu. Infrastruktura w centrum miasta została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a inwestycja została zrealizowana na obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej miasta Rawa Mazowiecka.

Dodatkowo, korzystając ze środków zewnętrznych przebudowane zostały ulice Miła i Kościuszki.

Zadanie zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego - całość zadania – 30 mln zł, w tym dofinansowanie: RPO – ok. 10 mln zł, Fundusz Dróg Samorządowych – 1,2 mln zł, środki covid-19 – 2 mln zł.

fot. Foto Milejka

 • ul. Wyszyńskiego
 • skrzyżowanie ulic Krakowskiej i Mickiewicza
 • ul. Miła
 • ul. Krakowska
 • ul. Ziemowita
 • ul. Warszawska

Dzisiaj w zrewitalizowanym centrum miasta nadal jest zielono. Na całym obszarze rewitalizacji posadzono pond 60 nowych okazałych drzew, a do tego kilka tysięcy krzewów, bylin i roślin kwiatowych.

Pojawiła się również mała architektura: nowe ławki, siedziska miejskie, kosze, wiaty rowerowe, rzeźba koni i ławeczka Paska. Także fontanna, która pozytywnie wpływa na estetykę miejsca, a jednocześnie przynosi ulgę w upalne dni.

Uzupełnieniem małej architektury są nowe słupy oświetleniowe na Placu Piłsudskiego, ulicy Wyszyńskiego i na Placu Wolności. Stanowią one dodatkowe oświetlenie i mogą być również wykorzystywane jako nośniki informacji. Na części słupów zamontowano parasole, a wokół ustawiono stoliki i ławki. Powstało kameralne miejsce, w którym można wygodnie usiąść i spędzić czas z rodziną lub znajomymi.

Nowe centrum miasta wyróżnia się nie tylko nowym ładem przestrzennym, wysoką jakością przestrzeni publicznych i dobrym stanem środowiska przyrodniczego, ale również jest przestrzenią z bardzo dobrymi warunkami dla rozwoju gospodarczego, szczególnie lokalnego handlu i usług. Jest też przestrzenią, która łączy pokolenia i z której mogą korzystać osoby z różnym stopniem sprawności. Za sprawą zrealizowanego projektu oraz działań rewitalizacyjnych prowadzonych w obszarze rewitalizacji Rawa staje się miastem coraz bardziej atrakcyjnym turystycznie.

fot. Foto Milejka

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Banery

Kalendarium

Banery