Budowa kanału deszczowego z odwodnieniem ulicy Jana III Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej

21 listopada 2023 r. dokonano odbioru technicznego przebudowy ulicy Jana III Sobieskiego i remontu ulicy Łowickiej.

Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego  polegała na wymianie spękanej nawierzchni, wykonaniu zatoki parkingowej, eliminacji zastoin wodnych poprzez budowę kanalizacji deszczowej, doświetleniu pasa drogowego poprzez przebudowę linii oświetlenia ulicznego oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego. 

Remont ul. Łowickiej obejmował wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w pełnej szerokości jezdni, wykonanie chodników i zjazdów. 

Dzięki tej inwestycji kierowcy i piesi dostali do dyspozycji kolejne nowe odcinki dróg, przez co poprawi się komfort jazdy i stan bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Inwestycja, której całkowity koszt wyniósł ok. 5 mln zł, uzyskała:

  1. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 mln 427 tys. zł.
  2. "Budowa kanału deszczowego z odwodnieniem ulicy Jana III Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej" dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
  • logo WFOŚiGW w Łodzi
  • skrzyżowanie ulic Łowickiej, Kolejowej i Jeżowskiej
  • ul. Łowicka po remoncie
  • ul. Sobieskiego po remoncie
  • ul. J. Sobieskiego po remoncie

Banery

Kalendarium

Banery