Gospodarka Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Terenami (Pl.Marsz.J. Piłsudskiego, pokój nr 8, tel. 46 814 40 80) zajmuje się sprawami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Do głównych zadań Wydziału w tym zakresie należy: obrót nieruchomościami, podziały geodezyjne, najem, dzierżawa, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości, uzgadnianie lokalizacji przebiegu infrastruktury technicznej w nieruchomościach komunalnych niebędących drogami publicznymi, ustalanie nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

W celu załatwienia sprawy można złożyć wniosek na przygotowanym wzorze, który zawiera informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Poniżej można zapoznać się z ogłoszeniami Wydziału z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dotycząca zgłaszania zamiaru wnoszenia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

Raport z konsultacji lokalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka

Spotkanie informacyjne dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o wydłużeniu terminu wypełniania ankiet dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o konsultacjach lokalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o zakończeniu konsultacji lokalnych dotyczących inwestycji firmy Food Service sp. z o. o. przy ul. Mszczonowskiej. Raport z konsultacji dostępny w pliku poniżej.

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o konsultacjach lokalnych dla mieszkańców Osiedla Zamkowa Wola dotyczących inwestycji firmy Food Service sp. z o. o. przy ul. Mszczonowskiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o rozpoczęciu konsultacji lokalnych dotyczących inwestycji firmy Food Service sp. z o. o. przy ul. Mszczonowskiej. Konsultacje potrwają od poniedziałku 15 października 2018 r. do wtorku 23 października 2018 r. i zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety, która zostanie skierowana do mieszkańców w dniach poprzedzających konsultacje.

Zaproszenie na spotkanie w sprawie dojazdu do planowanego centrum dystrybucyjno – logistycznego w miejscowości Podlas/Chrusty gm. Rawa Mazowiecka. W dniu 12 marca 2018 r. odbędzie się spotkanie w sprawie dojazdu do planowanego centrum dystrybucyjno – logistycznego w miejscowości Podlas/Chrusty gm. Rawa Mazowiecka. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w ogłoszeniu poniżej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o konsultacjach społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka. W dniach od 12 do 15 marca 2018 r.  przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka. Szczegółowe informacje o konsultacjach znajdą Państwo w ogłoszeniu  zamieszczonym poniżej.

Raport z konsultacji lokalnych w sprawie  zmiany nazwy „Osiedle 9 Maja”. W dniach od 1 sierpnia do 16 sierpnia 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje lokalne w sprawie nazwy: "Osiedle 9 Maja". Szczegółowe informacje o konsultacjach znajdą Państwo w raporcie zamieszczonym poniżej.

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o konsultacjach lokalnych dla mieszkańców Osiedla 9 Maja dotyczących zmiany nazwy osiedla. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o rozpoczęciu konsultacji lokalnych dla mieszkańców Osiedla 9 Maja dotyczących zmiany nazwy osiedla, które odbywać się będą od wtorku 1 sierpnia do środy 16 sierpnia 2017 r.

Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie II.2.2 Promocja Gospodarcza Regionu, zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu eksportu dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłosił ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 6 działek położonych w rejonie ul. Słowackiego przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Odbędzie się on w dniu 15 czerwca 2016 r. o godz. 11:00.

Park Miejski w Rawie Mazowieckiej otrzymał pierwsze miejsce w kategorii PRZESTRZEŃ W ZIELENI w konkursie Łódzkiego Oddziału Towarzystwo Urbanistów na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim.

Zainwestuj w Rawie! Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej wzbogaciły dotychczasową ofertę inwestycyjną Miasta Rawa Mazowiecka. Sprawdź gdzie możesz kupić działkę w Rawie!

Banery

Kalendarium

Banery