Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne realizuje się zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019).

Po oszacowaniu wartości zamówienia należy wybrać odpowiednią kategorię zamówień.

Banery

Kalendarium

Banery