Podstrony strony Bycie Eko Się Opłaca

Bycie Eko Się Opłaca

Realizacja projektu w 2021 roku

W ramach realizacji projektu w 2021 roku odbyły się konkursy plastyczne i fotograficzne. Podczas konkursów plastycznych  wykorzystane zostały różnego rodzaju odpady pochodzące z recyklingu, takie jak  gazety, papierowe rolki, płyty CD, tektura, szkło. Z materiałów tych były wykonywane różne przedmioty, m.in. ozdoby wielkanocne, ozdoby choinkowe oraz choinki. Ponadto przeprowadzono 12 warsztatów, podczas których także zostały użyte materiały pochodzące z recyklingu. Natomiast podczas animacji o tematyce ekologicznej dzieci wykonały m.in. lalki – kukiełki do teatrzyku kukiełkowego.

Bycie Eko Się Opłaca

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości proekologicznej oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży poprzez poprawę dostępu do oferty edukacyjnej w zakresie profilaktyki proekologicznej. Dodatkowym celem projektu jest promocja aktywnego i efektywnego spędzania czasu. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy integracji i samoorganizacji dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, a w konsekwencji do poprawy jakości życia mieszkańców.

Zasadniczym problemem na jaki odpowiada ten projekt jest mała wiedza w zakresie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Istotnym wydaje się uświadomienie im negatywnego wpływu odpadów na środowisko, klimat i zdrowie mieszkańców. Ważnym aspektem jest nauka podstawowych zasad oraz zachowań w zakresie ekologii i segregacji odpadów. Kolejnym problemem jest mało efektywne wykorzystywanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Organizacja warsztatów pozwoli rozwijać wśród tej grupy postawy przedsiębiorczości i kreatywne myślenie. Warsztaty przyczynią się także do poprawy oferty kulturalnej miasta, a także wzrostu integracji międzypokoleniowej.

W ramach realizacji projektu przewiduje się organizację warsztatów związanych ze zbiórką staroci i materiałów wtórnych i nadaniem przedmiotom nowej formy. Przedmioty wykonane w wyniku obróbki materiałów wtórnych byłyby zaprezentowane podczas happeningu w przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji. Przewiduje się także animacje o tematyce ekologicznej oraz konkursy z nagrodami. Dla dzieci i młodzieży przewiduje się organizację warsztatów plastycznych, warsztatów efektywnego zarządzania czasem oraz spotkania o tematyce ekologicznej.

Podmiotem realizującym projekt jest świetlica środowiskowa Przymierza Rodzin im. Bł. E. Bojanowskiego.

Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze przylegającym.

Grupami docelowymi są dzieci i młodzież ze świetlicy środowiskowej oraz ich rodzice, a także mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

Prognozowanym rezultatem jest wzrost świadomości ekologicznej oraz rozwój kreatywnego myślenia dzieci i młodzieży, a także zwiększenie integracji międzypokoleniowej. W wyniku realizacji zadania przewiduje się poprawę oferty kulturalno- rozrywkowej w przestrzeni publicznej.   

Banery

Kalendarium

Banery