Dzienny Dom Seniora

Dzienny Dom Seniora

ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 459 012 585, e-mail: dds@mopsrawa.naszops.pl

 

W dniu 6.12.2018 r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Rawa Mazowiecka - Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej. Dzienny Dom Seniora, zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 12 jest jednostką funkcjonującą w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.

Dzienny Dom Seniora świadczy usługi:

  • socjalne, w tym posiłek,
  • edukacyjne,
  • kulturalno-oświatowe,
  • sportowo-rekreacyjne,
  • aktywności ruchowej (kinezyterapii),
  • aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
  • terapii zajęciowej.

Usługi świadczone są przez kadrę merytoryczną Domu oraz podmioty zewnętrzne i specjalistów zaangażowanych do realizacji poszczególnych form wsparcia.

Informacje o DDS na stronie MOPS

 

 

 

Banery

Kalendarium

Banery