Przyjęcie oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  2. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,
  3. do wglądu dokument tożsamości,
  4. wyrok rozwodowy w przypadku braku wzmianki dodatkowej o rozwodzie w akcie małżeństwa

Uwagi:

  • oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w terminie do 3 miesięcy od daty prawomocności wyroku o rozwodzie,
  • oświadczenie można złożyć osobiście przed wybranym kierownikiem USC.

Opłata skarbowa 11,00 zł za przyjęcie oświadczenia.

Banery

Kalendarium

Banery