Stawki podatków w roku 2022

Stawki podatków w roku 2022

Stawki podatku od nieruchomości

Wymiar i pobór podatku odbywa się na postawie uchwały  XXXIV/289/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r. -w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od środków transportowych.

Wymiar i pobór podatku odbywa się na postawie uchwały Nr XXXIV/290/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r. - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Opłata targowa

Wymiar i pobór podatku odbywa się na postawie uchwały Nr XXXIV/291/21Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r. - w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

deklaracja i załącznik na podatek od środków transportowych na 2022 rok

Banery

Kalendarium

Banery