UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Środa, 30 Września 2020, Imieniny: Hieronima, Wery, Soni

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Organizacyjny »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Podmenu

Treść strony

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

pokój nr 18

Naczelnik Wydziału

Cezary Wróbel

e-mail: cezary.wrobel@miastorawa.pl

 

pokój nr 12 i 14

Biuro Rady i Burmistrza

Katarzyna Madej - Kierownik Biura

e-mail: sekretariat@miastorawa.pl

tel.  (46) 814 - 47 - 11

       (46) 814 - 37 - 31

Alicja Lasota - Inspektor

e-mail: biuro.rady@rawamazowiecka.pl

tel. (46) 814 - 34 - 31

 

pokój nr 17

Stanowisko ds. Kadr

Elżbieta Muszel - Inspektor

e-mail: kadry@rawamazowiecka.pl

Koordynator Czynności Kancelaryjnych

Marzena Kacprzyk - Podinspektor

e-mail: marzena.kacprzyk@miastorawa.pl

Biuro Obsługi Urzędu

Karolina Papis - Inspektor

e-mail: karolina.papis@miastorawa.pl

Natalia Muszel - Referent

e-mail: natalia.muszel@miastorawa.pl

tel. (46) 814 - 37 - 07

Biuro Podawcze parter Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5

Anna Piotrowska - Inspektor

fax  (46) 814 - 43 - 23

 

pokój nr 18

Wieloosobowe Stanowisko Radców Prawnych

Włodzimierz Błaszczyński

Mariusz Marusiński

 

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

96-200 Rawa Mazowiecka

 

pokój nr 7

Biuro Obsługi Teleinformatycznej

Robert Fedorowicz - Kierownik Biura

Michał Jończyk - Starszy Informatyk

Karol Łopatka - Informatyk

 


Zadania Wydziału Organizacyjnego:

1) prowadzenie spraw osobowych, płacowych, rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,

2) nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków obywateli, prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków obywateli,

3) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,

4) prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń i kształceniem pracowników,

5) kontrola dyscypliny pracy,

6) współdziałanie z urzędami pracy w przedmiocie realizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i staży absolwenckich w Urzędzie,

7) prowadzenie zakładowej działalności socjalno - bytowej na rzecz pracowników Urzędu, członków ich rodzin, emerytów i rencistów,

8) zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz techniczna obsługa Burmistrza,

9) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,

10) opracowanie projektów Statutu Miasta, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu pracy Urzędu oraz ich aktualizacja,

11) prowadzenie spraw związanych z upoważnieniem pracowników Urzędu do wykonywania zadań w imieniu Burmistrza,

12) prowadzenie zbioru przepisów prawnych wydawanych przez Radę Miasta i Burmistrza oraz udostępnianie ich zainteresowanym,

13) prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednoosobowych spółek Miasta,

14) w zakresie ustalonym przez Burmistrza organizacja referendów gminnych i konsultacji społecznych oraz w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami organizowanie wyborów, referendów, spisów powszechnych i rolnych,

15) zapewnienie materiałowo - technicznych warunków pracy Urzędu,

16) gospodarowanie środkami trwałymi, rzeczowymi i materiałami, drukami i pieczęciami Urzędu,

17) prowadzenie spraw związanych z niezbędnymi remontami bieżącymi i kapitalnymi budynków Urzędu oraz naprawą i konserwacją sprzętu i urządzeń,

18) gospodarowanie lokalami biurowymi Urzędu,

19) prowadzenie archiwum zakładowego,

20) prowadzenie prenumeraty czasopism oraz wydawnictw fachowych,

21) przyjmowanie pism w ramach doręczenia zastępczego,

22) wywieszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu obwieszczeń o licytacji i innych pism kuratorów sądowych, ogłoszeń o ustaleniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane oraz innych obwieszczeń i pism sądowych,

23) sprawy związane z obsługą Rady Miasta, Komisji Rady Miasta oraz radnych, prowadzone przez Biuro Rady Miasta.

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

Baner - Wybory prezydenckie 2020
WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.