Uzależnienia

Interaktywny program profilaktyczny o zdrowiu psychicznym i uzależnieniach ,,Otwórz się na pomoc”

Miasto Rawa Mazowiecka przyłączyło się do interaktywnego programu profilaktycznego o
zdrowiu psychicznym i uzależnieniach ,,Otwórz się na pomoc”.
Choć niekiedy uważa się, że wypicie alkoholu w bardzo niewielkiej ilości nie jest problemem, to
trzeba traktować tę kwestię ostrożnie: często powtarzane, pojedyncze toasty mogą szybko
doprowadzić do nałogu alkoholowego, uzależnienia, które dotyka nie tylko dorosłych, ale także
młodzież i dzieci. Szczególnym problemem jest fakt obniżania się granicy inicjacji alkoholowej: ten
„pierwszy raz” coraz częściej staje się udziałem dwunasto i trzynastolatków, a nawet już
dziesięciolatków!

Projekt „Otwórz się na pomoc”

Projekt „Otwórz się na pomoc” to interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia młodzieży od alkoholu.

Rozmawiamy "O uzależnieniach bez paniki"

W ramach obchodzonego w sierpniu miesiąca trzeźwości Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II zapraszają na spotkanie „O uzależnieniach bez paniki”. Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 sierpnia o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Gośćmi spotkania będą dr Ewa Woydyłło i mgr Marzena Ciesielska.

Dr Ewa Woydyłło jest psychologiem, wieloletnią terapeutką uzależnień, publicystką, autorką licznych książek m.in " Buty szczęścia", "Ludzie, ludzie", "Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnienia". Mgr Marzena Ciesielska jest psychoterapeutką, terapeutką uzależnień, autorką książki " Jak zostać mądrą wariatką, instrukcja obsługi siebie - Ty kontra Ty".

Na spotkanie zapraszamy osoby zainteresowane tematem zdrowia psychicznego, a także grupy AA, członków stowarzyszeń zajmujących się problematyką uzależnień i współuzależnień oraz specjalistów i osoby pomagające w sytuacjach kryzysu zdrowia psychicznego.

Zachęcamy do zabrania ze sobą książek dr Ewy Wojdyłło, będzie możliwości otrzymania wpisu do książki.

  • plakat O uzaleznieniach bez paniki

Tytuł: Spotkanie pt. „O uzależnieniach bez paniki”

Treść: Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na spotkanie pt. „O uzależnieniach bez paniki”.
17:00 – spotkanie z mgr Marzeną Ciesielską - psychoterapeutką, terapeutką uzależnień, autorką książki "Jak zostać mądrą wariatką, instrukcja obsługi siebie - Ty kontra Ty"
17:45 – konkurs z nagrodami
18:00 – spotkanie z dr Ewą Woydyłło - psychologiem, terapeutą uzależnień, autorką wielu publikacji i książek m.in " Buty szczęścia", "Ludzie, ludzie", "Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień", „My – rodzice dorosłych dzieci”.
26 sierpnia, godz. 17:00, Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej, ul. Wyszyńskiego 7.

Grafika: zdjęcia dr Ewy Woydyłło i mgr Marzeny Ciesielskiej na pomarańczowo-czerwonym tle

Masz problem z uzależnieniem? - otwórz się na pomoc

Miasto Rawa Mazowiecka jest partnerem ogólnopolskiego projektu „Otwórz się na pomoc”. Celem tych działań jest zwrócenie uwagi na problemy zdrowia psychicznego, problemy społeczne dzieci, młodzieży oraz dorosłych, takie jak: uzależnienia, depresja, hejt w sieci.
Zapraszamy do zapoznania z interaktywnym filmem dotyczącym uzależnienia dzieci od internetu i komputera. W przedstawionym materiale zachęcamy również do zapoznania się z zakładką „Prawdziwe historie”.

Rodzaje uzależnień

W obecnych czasach uzależnić można się praktycznie od wszystkiego, słodyczy, zakupów, pracy, oglądania telewizji itp. Jednak do najczęstszych zaburzeń nałogowych należą alkoholizm, nikotynizm, narkomania, lekomania – uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Coraz częściej jednak spotykamy się z uzależnieniami tzw. behawioralnymi (uzależnienia odnoszące się do zachowań) – należą do nich m.in. zakupoholizm, uzależnienie od telefonu - fonoholizm, uzależnienie od internetu, jedzenia, hazard.

Wyzwolenie z nałogu

Wyzwolić się z nałogu nie jest łatwo, jednak dostrzeżenie problemu i dążenie do zmiany swojego funkcjonowania poprzez m.in. korzystanie ze wsparcia społecznego, pomocy profesjonalistów (psycholog, terapeuta uzależnień, psychiatra) daje szansę na zmianę swojego życia i odzyskanie wolności.

Kryteria diagnostyczne

Wg ICD-10 (Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób) do kryteriów diagnostycznych uzależnienia zaliczane są następujące objawy i zachowania:

  1. silne pragnie przyjmowania substancji albo poczucie przymusu jej przyjmowania,
  2. trudności kontrolowania zachowania związanego z przyjmowaniem substancji – rozpoczęcia jej przyjmowania, zakończenia lub ilości,
  3. fizjologiczne objawy odstawienia, występujące po przerwaniu lub zmniejszeniu ilości przyjmowanej substancji, w postaci charakterystycznego dla danej substancji zespołu abstynencyjnego, albo używanie tej samej lub podobnie działającej substancji w celu zmniejszenia nasilenia lub uniknięcia objawów abstynencyjnych,
  4. stwierdzenie tolerancji,
  5. narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań,
  6. zwiększona ilość czasu poświęconego na zdobywanie lub przyjmowanie substancji, albo na odwracanie następstw jej działania,
  7. przyjmowanie substancji mimo dowodów i wiedzy o jej szkodliwych następstwach somatycznych, psychicznych i społecznych.

Aby stwierdzić występowanie uzależnienia co najmniej trzy z powyższych objawów muszą utrzymywać się przez dłuży czas.

Masz problem? Poszukaj pomocy

Jeśli zauważasz u siebie powyższe objawy, skonsultuj się z Poradnią Leczenia Uzależnień, Poradnią Zdrowia Psychicznego czy terapeutą uzależnień. Twoje zdrowie jest bowiem najważniejsze.

 

Banery

Kalendarium

Banery