Uzależnienia

Masz problem z uzależnieniem? - otwórz się na pomoc

Miasto Rawa Mazowiecka jest partnerem ogólnopolskiego projektu „Otwórz się na pomoc”. Celem tych działań jest zwrócenie uwagi na problemy zdrowia psychicznego, problemy społeczne dzieci, młodzieży oraz dorosłych, takie jak: uzależnienia, depresja, hejt w sieci.
Zapraszamy do zapoznania z interaktywnym filmem dotyczącym uzależnienia dzieci od internetu i komputera. W przedstawionym materiale zachęcamy również do zapoznania się z zakładką „Prawdziwe historie”.

Rodzaje uzależnień

W obecnych czasach uzależnić można się praktycznie od wszystkiego, słodyczy, zakupów, pracy, oglądania telewizji itp. Jednak do najczęstszych zaburzeń nałogowych należą alkoholizm, nikotynizm, narkomania, lekomania – uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Coraz częściej jednak spotykamy się z uzależnieniami tzw. behawioralnymi (uzależnienia odnoszące się do zachowań) – należą do nich m.in. zakupoholizm, uzależnienie od telefonu - fonoholizm, uzależnienie od internetu, jedzenia, hazard.

Wyzwolenie z nałogu

Wyzwolić się z nałogu nie jest łatwo, jednak dostrzeżenie problemu i dążenie do zmiany swojego funkcjonowania poprzez m.in. korzystanie ze wsparcia społecznego, pomocy profesjonalistów (psycholog, terapeuta uzależnień, psychiatra) daje szansę na zmianę swojego życia i odzyskanie wolności.

Kryteria diagnostyczne

Wg ICD-10 (Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób) do kryteriów diagnostycznych uzależnienia zaliczane są następujące objawy i zachowania:

  1. silne pragnie przyjmowania substancji albo poczucie przymusu jej przyjmowania,
  2. trudności kontrolowania zachowania związanego z przyjmowaniem substancji – rozpoczęcia jej przyjmowania, zakończenia lub ilości,
  3. fizjologiczne objawy odstawienia, występujące po przerwaniu lub zmniejszeniu ilości przyjmowanej substancji, w postaci charakterystycznego dla danej substancji zespołu abstynencyjnego, albo używanie tej samej lub podobnie działającej substancji w celu zmniejszenia nasilenia lub uniknięcia objawów abstynencyjnych,
  4. stwierdzenie tolerancji,
  5. narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań,
  6. zwiększona ilość czasu poświęconego na zdobywanie lub przyjmowanie substancji, albo na odwracanie następstw jej działania,
  7. przyjmowanie substancji mimo dowodów i wiedzy o jej szkodliwych następstwach somatycznych, psychicznych i społecznych.

Aby stwierdzić występowanie uzależnienia co najmniej trzy z powyższych objawów muszą utrzymywać się przez dłuży czas.

Masz problem? Poszukaj pomocy

Jeśli zauważasz u siebie powyższe objawy, skonsultuj się z Poradnią Leczenia Uzależnień, Poradnią Zdrowia Psychicznego czy terapeutą uzależnień. Twoje zdrowie jest bowiem najważniejsze.

 

Banery

Kalendarium

Banery