Modernizacja oświetlenia ciągu rowerowego od tamy do ulicy Fawornej w Rawie Mazowieckiej

  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Modernizacja oświetlenia ciągu rowerowego od tamy do ulicy Fawornej w Rawie Mazowieckiej

Wartość ogólna zadania: 70 200,00 zł netto

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 

w formie dotacji: 26 208,00 zł netto

w formie pożyczki: 39 312,00 zł netto

Cel projektu

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie degradacji środowiska, w tym, dzięki redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędną do oświetlenia, jakość powietrza również ulegnie polepszeniu. Dodatkowo przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo użytkowników ścieżki.

Zakładane efekty

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zapewni redukcję poboru energii, w wyniku której to redukcji nastąpi również ograniczenie emisji do atmosfery CO2 oraz związków siarki, azotu i pyłów. Montaż systemu sterowania oświetleniem pozwoli również na monitorowanie i zarządzanie oświetleniem na bieżąco. Lampy LED zapobiegną również  powstaniu tzw. efektu „śmiecenia światłem” (ukierunkowanie światła na powierzchnie, które mają być oświetlone), co po części wpłynie również na faunę (zwierząt prowadzących nocny tryb życia) i florę (uregulowany będzie również cykl fotosyntezy). Wymiana starych opraw sodowych na oprawy LED, przyczyni się także do tego, że użytkownicy ścieżki, nie będą odczuwać podrażnienia i zmęczenia wzroku, jak ma to miejsce przy dotychczasowym oświetleniu.

Zakres prac

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

  1. demontaż, zakup i montaż opraw oświetleniowych i systemu sterowania oświetleniem,
  2. utylizację zdemontowanych starych opraw sodowych.

www.wfosigw.lodz.pl

 

 

  • data: 2021-10-25

Banery

Kalendarium

Banery