śp. prof. Eugeniusz Walczuk

Prof. Eugeniusz Walczuk - Honorowym Obywatelem Miasta

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Walczuk - wieloletni, zasłużony wykładowca Politechniki Łódzkiej został Honorowym Obywatelem Miasta Rawa Mazowiecka. Uchwała w ww. sprawie została podjęta decyzją Rady Miasta Rawa Mazowiecka podczas Sesji w dniu 20 maja 2008 r.

Uroczystość wręczenia dyplomu i legitymacji Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka profesorowi Eugeniuszowi Walczukowi odbyła się w dniu 31 maja 2008 r. w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej.

fot. R. Wyderka

  • prof. Walczuk na scenie MDK witany przez władze miasta i dyrektora LO
  • prof. Walczuk ściska dłoń przewodniczącej rady, scena MDK
  • prof. Walczuk odbiera dyplom z rąk przewodniczącej rady
  • przewodnicząca rady przekazuje dyplom honorowego obywatela miasta prof. Walczukowi
  • prof. Walczuk z dyplomem honorowego obywatela na scenie MDK z władzami miasta
  • prof. Walczuk - honorowy obywatel miasta na scenie MDK

Życiorys

Prof. Eugeniusz Walczuk urodził się 20 maja 1934 r. w Pińsku na Polesiu, zmarł 14 lipca 2020 r. Po zakończeniu wojny i okupacji niemieckiej wraz z rodziną osiedlił się w Rawie Mazowieckiej i tutaj kontynuował naukę w szkole podstawowej, a potem ogólnokształcącej, którą ukończył z wyróżnieniem. Dlatego studia wyższe w Politechnice Łódzkiej rozpoczął bez egzaminu wstępnego. Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera elektryka w roku 1957 podjął pracę w Zakładzie Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej na etacie inżyniera pomiarowego. Pięć lat później profesor podjął pracę dydaktyczną na terenie Politechniki Łódzkiej osiągając kolejne tytuły zawodowe i stopnie naukowe od adiunkta i docenta do profesora doktora habilitowanego. Pełnił szereg funkcji organizacyjnych na uczelni. Obecnie pracuje na Politechnice Łódzkiej na stanowisku profesora zwyczajnego.
 
Profesor Eugeniusz Walczuk był wybitnym naukowcem, odbywał zagraniczne staże naukowe i przemysłowe w znanych uniwersytetach i firmach niemieckich, szwajcarskich, jugosłowiańskich, brał udział w licznych konferencjach międzynarodowych. Naukowo współpracował z instytutami technologicznymi w Warszawie i w Gliwicach, prowadził badania naukowe w zakresie nowych rozwiązań technicznych. Opublikował ponad 150 prac naukowych, jest współautorem 16 patentów i 90 opracowań dla przemysłu. Był również członkiem międzynarodowych stowarzyszeń oraz członkiem i przedstawicielem Polski w międzynarodowym zespole doradczym ds. międzynarodowych konferencji stykowych ICEC.
 
Otrzymał 5 nagród ministra MEN i 37 nagród rektora Politechniki Łódzkiej. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalami SEP im. Kazimierza Szpotańskiego i inż. Janusza Groszkowskiego, posiada odznakę Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej.
 
Z inicjatywy Eugeniusza Walczuka i przy jego skutecznych staraniach w roku 2004 odbyła się sesja popularnonaukowa pn. ”650 lat szkolnictwa w Rawie Mazowieckiej”. Wybitni historycy polscy z czołowych ośrodków akademickich w Polsce przedstawili dzieje szkolnictwa na Ziemi Rawskiej od początków do czasów nowożytnych. Niestrudzony profesor Walczuk dokonał tytanicznej, trwającej prawie 3 lata pracy zgromadzenia i wydania wygłoszonych referatów w formie publikacji książkowej.
W ramach sesji profesor zorganizował także wspomnieniową wystawę tematyczną, na którą bezcenne eksponaty dostarczali mieszkańcy Rawy i darczyńcy z całego kraju. Pamiątki te to duży obraz szkolnictwa rawskiego na przestrzeni lat.
Dzięki staraniom profesora Walczuka na terenie uczelni w Łodzi, powstał w naszym mieście punkt dydaktyczny Politechniki Łódzkiej.
Za to wyjątkowe zaangażowanie w roku 2006 został uhonorowany przez Starostę Rawskiego tytułem Dobrego Człowieka. W przemówieniu na okoliczność nadania tego tytułu nazwany został ambasadorem Rawy.

Banery

Kalendarium

Banery