Żłobek Miejski "Tuptuś"

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś"

ul. Murarska 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel.  695 777 104, e-mail: sekretariat@tuptusrawa.pl

 

 

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” to bezpieczne i przyjazne miejsce dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności. 

Smaczne i zdrowe posiłki

Maluszki otoczone są ciepłem, opieką i wsparciem, kadra pedagogiczna rozbudza i stymuluje ich naturalną aktywność. Dbając o zbilansowaną dietę dla najmłodszych w żłobkowej kuchni przygotowywane są zdrowe i smaczne posiłki, dzięki czemu u dzieci wyrabiane są dobre nawyki żywieniowe. 

Wychowanie i edukacja

Proces wychowania i edukacji realizowany jest wyłącznie przez zabawę. Celem placówki jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie ich naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji. Podczas zajęć stosowane są różne metody i formy pracy, wykorzystujące naturalną ciekawość świata, by rozbudzić w dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię.

Liczba grup i sale tematyczne

W żłobku jest 5 grup dziecięcych, do których uczęszczają dzieci od 20 tygodnia do 36 miesiąca życia. Na terenie placówki znajdują się następujące sale do prowadzenia indywidualnej terapii z dziećmi: Sala do Terapii Integracji Sensorycznej, Sala Doświadczania Świata, Salka Logopedyczna. Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesny i certyfikowany sprzęt.

Opieka specjalistów i dodatkowe zajęcia

Dzieciom uczęszczającym do Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” zapewniona jest:

  • Stała opieka specjalistów: logopedy, terapeuty Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagoga, certyfikowanego terapeuty Snoezelen I stopnia, muzykoterapety, terapeuty ręki, Trenera Sensoplastyki® I stopnia,
  • Dodatkowe zajęcia: Sensoplastyka®, rytmika, pedagogika zabawy (Klanza), logorytmika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia animacyjne pt. „Mały Einstein”, Ruch Rozwijający Weroniki Sherbourne, zabawy logopedyczne.

Strona internetowa Żłobka Miejskiego "Tuptuś"

  • Żłobek Miejski "Tuptuś", wejście do budynku, fot. J. Koprowski
  • sala rekreacyjna w żłobku "Tuptuś", fot. J. Koprowski
  • sala zajęć w Żłobku "Tuptuś", fot. J. Koprowski

Banery

Kalendarium

Banery