Młodzieżowa Rada Miasta

Skład ososbowy XIII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta (2021-2023)

Wśród wielu organizacji funkcjonujących na terenie Rawy Mazowieckiej ważne miejsce zajmuje Młodzieżowa Rada Miasta. Jest to organizacja, działająca przy Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Do MRM należy obecnie 12 radnych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Rawa Mazowiecka. Radni wybierani są w demokratycznych wyborach, przeprowadzanych na terenie rawskich szkół, na okres dwuletniej kadencji.

Skład MRM XIII kadencji:

 1. Antosik Amelia
 2. Garbarz Antoni
 3. Kielan Hanna
 4. Kuba Aleksandra
 5. Mojeszczyk Wiktoria
 6. Przerwa Marcelina
 7. Skonieczna Dominika
 8. Słodki Filip
 9. Soból Jan
 10. Szewczyk Wojciech
 11. Szostek Mateusz
 12. Szostek Zuzanna
 13. Szulc Damian
 14. Zimecki Adam

Skład osobowy XII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta (2019-2021)

 1. Hanna Kielan - przewodnicząca
 2. Julia Sypuła - wiceprzewodnicząca
 3. Wiktor Stefaniak - skarbnik
 4. Izabela Kaczmarska - sekretarz
 5. Bartosz Florek - rzecznik prasowy
 6. Dróżdż Kamil - członek
 7. Kołodziński Mikołaj - członek
 8. Mews Ewelina - członek
 9. Szewczyk Maria - członek
 10. Stefańska Amelia - członek
 11. Zimecka Maria - członek

Banery

Kalendarium

Banery