Rozbudowa ulicy Mszczonowskiej od ulicy K. Wielkiego do kolejki wąskotorowej z budową ronda

Rozbudowa ulicy Mszczonowskiej od ulicy K. Wielkiego do kolejki wąskotorowej z budową ronda

Zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mszczonowskiej realizowana w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Mszczonowskiej od ulicy Kazimierza Wielkiego do kolejki wąskotorowej z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Białą” zostało dofinansowane w kwocie 66.025,13 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Powyższe środki pochodzą z częściowego umorzenia pożyczki nr 110/ZI/P/2007 z dnia 02.10.2007 r.

  • -

Banery

Kalendarium

Banery