Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Miejskiego Domu Kultury

Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Miejskiego Domu Kultury

Na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Miejskiego Domu Kultury" zostały przyznane środki finansowe pozostające w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury 2018”. Wartość dofinansowania wyniosła  105 000,00 zł, a całkowita wartość zadania to 234 700,00 zł.

Zakupiony został następujący sprzęt: głośniki szerokopasmowe oraz niskotonowe, kolumny monitorowe wraz z procesorem, okablowanie głośnikowe, bezprzewodowy system mikrofonowy, mikrofony instrumentalne, grzebienie do wieszania kolumn oraz case do monitorów.

  • data: 2018-11-02
  • Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej
  • Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Banery

Kalendarium

Banery