Aktualności

Pierwsza edycja Programu Aktywizacja i Integracja w 2018 roku

W czerwcu br. zakończyła się pierwsza edycja projektu Aktywizacja i Integracja. Projekt był skierowany do osób bezrobotnych korzystających z usług pomocy społecznej, czyli osób oddalonych od rynku pracy i wymagających wsparcia ze strony instytucji rynku pracy.

Druga edycja Programu Aktywizacja i Integracja

Od 7 maja 2019 r. rozpoczęła się druga edycja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI, której realizatorem jest: Miasto Rawa Mazowiecka, Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w zakresie prac społecznie użytecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi w zakresie aktywnej integracji.

Banery

Kalendarium

Banery