Rawianie w sieci

 • Rawianie w sieci

Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery

18 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla wraz z Zastępcą Przewodniczącej Rady Miasta Rawa Mazowiecka Małgorzatą Rudniak oraz Przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Miasta Rawa Mazowiecka Celiną Szczur przekazali 24 laptopy z ekranem dotykowym dla Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.

Przekazanie komputerów miało związek z oficjalnym zakończeniem projektu pt. „Rawianie w sieci” – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej. Był to projekt grantowy, realizowany przez Miasto Rawa Mazowiecka na podstawie umowy podpisanej z Fundacją Promocji Gmin Polskich, która była operatorem grantu. Granty miały na celu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” i były przyznawane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa,  Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Pozyskano 148 320,00 zł (dofinansowanie wyniosło 100%).

W ramach projektu zakupiono 24 komputery z ekranem dotykowym (koszt jednego komputera to 2445,24 zł), które przeznaczone były dla osób uczestniczących w szkoleniach zorganizowanych w ramach projektu. Uczestnicy brali udział w jednym z trzech wybranych przez siebie modułów szkoleniowych:

 • Rodzic w Internecie” - adresowany do rodziców i opiekunów dzieci poświęcony był przygotowaniu tych osób do roli przewodnika podopiecznych w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci i reagowania na zagrożenia, a także korzystania z zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu.
 • „Mój biznes w sieci” - przeznaczony przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik mógł się nauczyć się jak można wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych takich jak np. komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.
 • „Moje finanse i transakcje w sieci” - przeznaczony był dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik powinien wiedzieć jak  wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.

W trakcie krótkiej uroczystości, która miała na celu podsumować projekt władze miasta podziękowały osobom i instytucjom, które w szczególny sposób zaangażowały się w pomoc przy organizacji szkoleń. Złożono podziękowania dla:

 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy W Rawie Mazowieckiej za liczy udział członków Związku w projekcie,
 • dla Pani Patrycji Skoczek oraz Pani Barbary Klimaszewskiej z Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej za pomoc w organizacji i bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na potrzeby szkoleń,
 • dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej za bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na potrzeby szkoleń, a zwłaszcza dla Pani Bożeny Kaczmarek za pomoc w organizacji szkoleń, pomoc w dotarciu do osób bezrobotnych, które były zainteresowane projektem,
 • dla Panów Karola Łopatki i Roberta Fedorowicza za przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu.

Po oficjalnych podziękowaniach nastąpiło podpisanie protokołu przekazania zakupionych komputerów na rzecz szkoły. Protokół podpisał w imieniu miasta jego włodarz Pan Piotr Irla, a w imieniu szkoły Pani Dyrektor Irena Wiśniewska. Następnie  komputery zostały przekazane przez władze miasta na ręce uczniów z samorządu uczniowskiego.

Od tej chwili komputery stały się własnością szkoły i będą wykorzystywane do realizacji dalszych potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.

W trakcie spotkania Burmistrz Miasta z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia złożył społeczności szkolnej oraz zaproszonym gościom życzenia świąteczne i noworoczne.

Na zakończenie najmłodsze dzieci z jednego z oddziałów przedszkolnych tej szkoły odwdzięczyły się za taki niespodziewany prezent świąteczny śpiewając kilka kolęd.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w realizację projektu, a także jego uczestnikom, którzy chcieli poświęcić swój czas, a za razem mogli zdobyć lub poszerzyć swoje umiejętności w pracy z komputerem, nauczyć się jak w bezpieczny sposób korzystać z sieci internetowej i jak chronić siebie, swoje dzieci przed współczesnymi zagrożeniami pojawiającymi się w internecie.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z uroczystości podsumowania projektu i przekazania komputerów Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej: https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka/videos/537503377122029/

 

 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 24 komputery

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Piotr Irla

zaprasza na

Podsumowanie projektu grantowego

pt. „Rawianie w sieci” – rozwój cyfrowy

mieszkańców Rawy Mazowieckiej

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców

województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 12.00

w Szkole Podstawowej Nr 4

im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej

 

 

 

Z

Zakończyliśmy szkolenia w ramach projektu "Rawianie w sieci"

W dniu 19 listopada 2019 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 2 "Niezapominajka" w Rawie Mazowieckiej odbyło się ostatnie szkolenie w ramach projektu "Rawianie w sieci" - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

W ramach projektu zakupiono 24 komputery z ekranem dotykowym (koszt jednego komputera to 2445,24 zł), które przeznaczone były dla osób uczestniczących w szkoleniach zorganizowanych w ramach projektu. Uczestnicy brali udział w jednym z trzech wybranych przez siebie modułów szkoleniowych:

 • Rodzic w Internecie” - adresowany do rodziców i opiekunów dzieci poświęcony był przygotowaniu tych osób do roli przewodnika podopiecznych w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci i reagowania na zagrożenia, a także korzystania z zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu.
 • „Mój biznes w sieci” - przeznaczony przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik mógł się nauczyć się jak można wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).
 • „Moje finanse i transakcje w sieci” - przeznaczony był dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik nauczył się jak wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.

Uczestnicy szkoleń mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe, certyfikaty uczestnictwa, a także catering.

Szkolenia odbywały się w okresie od 23 sierpnia do 19 listopada 2019 r.  Dwóch instruktorów zaangażowanych do prowadzenia projektu (panowie Robert Fedorowicz i Karol Łopatka) przeszkoliło 288 osób powyżej 25 roku życia (24 grupy szkoleniowe po 12 os. w każdej grupie, zrealizowano 384 godziny szkoleniowe).

 

W dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej odbędzie się podsumowanie projektu wraz z przekazaniem zakupionego sprzętu komputerowego, który będzie wykorzystywany na zajęciach przez uczniów tej szkoły.

Poniżej udostępniamy linki do publikacji do szkoleń:

Publikujemy również materiały szkoleniowe, które wcześniej otrzymywali uczestnicy szkoleń.

 

następna strona »

Banery

Kalendarium

Banery