Stypendia sportowe

Na mocy uchwały nr XIV/108/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 r. przyznawane są stypendia sportowe zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Ilość i wysokość stypendiów określa komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Rawy Mazowieckiej.
W latach 2019-2021 komisja przyznała stypendia sportowe w następujących wysokościach:

  • 2019 r. – 19 stypendiów na kwotę 26 800 zł
  • 2020 r. – 21 stypendiów na kwotę 24 100 zł
  • 2021 r. – 21 stypendiów na kwotę 24 100 zł

Banery

Kalendarium

Banery