Uzbrojenie osiedla Jeżowska

W latach 1992-2006 jedno z najstarszych i największych osiedli mieszkaniowych w Rawie Mazowieckiej - osiedle domków jednorodzinnych "Jeżowska" zostało kompleksowo wyposażone w infrastrukturę towarzyszącą.  Zostało wykonane 3429 mb sieci wodociągowej za kwotę 159 058,96 zł, 3429 mb sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 972 565,06 zł, siec kanalizacji deszczowej o łącznej długości 3920 mb wykonana za kwotę 1 574 971,45 zł oraz nawierzchnie asfaltowe na drogach osiedlowych (w sumie 3029mb) za kwotę 2 071 436,07 zł.

Większość w/w prac została wykonana w latach 2003/2006 za kwotę 3 904 280,74 zł, z czego 968 007,50 zł stanowiła pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi umorzona obecnie w 35% (338 802,65 zł).

Łącznie koszt uzbrojenia osiedla w latach 1992 - 2006 wyniósł 4 778 031,54 zł.

Zdjęcia z realizacji
 • -
  Widok na nieutwardzone drogi z przed realizacji inwestycji
 • -
  ul. Laskowa
 • -
  Warstwa odcinająca
 • -
  Element kanalizacji deszczowej
 • -
  Podbudowa kamienna i okrawężnikowanie
 • -
  Widok ogólny
 • -
  Gotowy odcinek nawierzchni w ul. Sadowej
 • -
  Gotowa nawierzchnia w ul. Willowej
 • -
  Widok osiedla z "lotu ptaka"
 • -
  Widok "z lotu ptaka" cz. północna osiedla

Banery

Kalendarium

Banery