Remont mogiły zbiorowej Powstańców z 1863 r. oraz bieżące utrzymanie i konserwacja kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego

Bieżące utrzymanie i konserwacja kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. i cywilnych ofiar niemieckich nalotów we wrześniu 1939 r. położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Rawie Mazowieckiej oraz remont mogiły zbiorowej Powstańców 1863 r. położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

Dofinansowanie udzielono z budżetu państwa na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie w ramach porozumienia zawartego z Wojewodą ŁódzkimTobiaszem Bocheńskim.

RODZAJ DOTACJI

Dotacja z budżetu państwa

NAZWA ZADANIA

Bieżące utrzymanie i konserwacja kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. i cywilnych ofiar niemieckich nalotów we wrześniu 1939 r. położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Rawie Mazowieckiej oraz remont mogiły zbiorowej Powstańców 1863 r. położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Kwota dofinansowania 66 530,00 zł

Wartość ogólna zadania 120.600,00 zł

OPIS ZADANIA

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zostaną przeprowadzone m.in. prace związane z oczyszczeniem powierzchni z zanieczyszczeń i z produktów porażenia biologicznego, przeprowadzenie zabiegów biobójczych, szczelne zabezpieczenia granitowych płyt z inskrypcjami, doczyszczenie powierzchni betonowych, oczyszczenie powierzchni chodników, wykonanie uzupełnień. 

Celem prac jest przywrócenie walorów estetycznych, usunięcie czynników niszczących oraz zabezpieczenie obiektów przed ich działaniem w przyszłości.

  • Flaga Polski
  • Godło Polski

Banery

Kalendarium

Banery