Adaptacja części piwnic w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej dla potrzeb sali gimnastycznej.

Adaptacja części piwnic w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej dla potrzeb sali gimnastycznej.

Zaadoptowano 198 m2 pomieszczeń piwnic dla potrzeb sali gimnastycznej. Piwnice, w których kiedyś składowano węgiel przeszły gruntowny remont. W uzyskanych w ten sposób pomieszczeniach utworzono szatnie tworzące komfortowe i higieniczne zaplecze dla zajęć wychowania fizycznego. Wykonano nową instalację elektryczną. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 otrzymali do swojej dyspozycji natryski, szafki na ubrania, ławki. Wykonawcą robót była firma P.P.H.U. „BUDREM” z Rawy Mazowieckiej. Koszt robót - 267 044,78 zł.
 
 

Faza prowadzenia robót

  • -
  • -
  • -

Efekt zrealizowanych robót

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Banery

Kalendarium

Banery