Muzeum Ziemi Rawskiej

       
Muzeum Ziemi Rawskiej

ul. Łowicka 26, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 781 700 503, e-mail: muzeumziemirawskiej@tlen.pl

 

Muzeum Ziemi Rawskiej jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej. Utworzone staraniem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Rawskiej.

Odrobina historii

Powołane do życia w 1965 r. Początkowo muzeum zajmowało komnaty odrestaurowanej baszty Zamku Książąt Mazowieckich z XIV wieku. Nieodpowiednie warunki ekspozycyjne oraz brak pomieszczeń dla pracowników były powodem starań o zmianę lokalu.

Dnia 22 lipca 1966 roku nastąpiło oficjalne otwarcie muzeum w pomieszczeniach dawnego kolegium jezuickiego. W 1981 roku muzeum otrzymało nowy lokal – budynek przy ulicy Łowickiej 26 (willa dyrektora Rawskiego Syndykatu Rolniczego w Rawie Maz. – Tadeusza Frankiewicza - wybudowana w 1930 r.), gdzie mieści się do dzisiaj.

Wielodziałowe muzeum regionalne

Powstałe w 1966 roku Muzeum Ziemi Rawskiej jest wielodziałowym muzeum regionalnym. Obecnie w zbiorach muzeum znajduje się blisko 6000 tys. eksponatów w pięciu działach: archeologii, etnografii, historii, numizmatyki i sztuki. Muzeum dysponuje pięcioma salami wystawienniczymi. Trzy z nich są przeznaczone na wystawy czasowe. Na pozostałych dwóch prezentowane są wystawy stałe ze zbiorów własnych muzeum: „Wnętrze izby rawskiej z początku XX wieku” oraz „Gabinet numizmatyczny”.

Jatki miejskie - oddział muzeum

Oddziałem muzeum są zabytkowe Jatki miejskie przy ul. Mickiewicza 11, w których znajduje się wystawa stała „Jatki miejskie dawnej Rawy”, sale warsztatowe, magazyny zbiorów oraz biblioteka.

Baszta Zamku Książąt Mazowieckich

Pod opieką Muzeum Ziemi Rawskiej znajduje się zrekonstruowana Baszta Zamku Książąt Mazowieckich z 2 poł. XIV wieku, w której od 2018 r. prezentowana jest nowoczesna wystawa multimedialna „Dzieje Zamku Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej na tle historii miasta i regionu”.

Strona internetowa Muzeum Ziemi Rawskiej

  • wejście do budynku Muzeum Ziemi Rawskiej
  • gabinet numizmatyczny w Budynku MZR
  • wnętrze izby rawskiej, przedmioty codziennego użytku

Banery

Kalendarium

Banery