Zarządzenia

Zarządzenia

Zakładka zawiera wszelkiego rodzaju zarządzenia związane z prowadzeniem procesu rewitalizacji na terenie miasta Rawa Mazowiecka, w tym zarządzenia regulujące pracę Zespołów Zadaniowego i Konsultacyjnego oraz protokoły z ich posiedzeń.

Banery

Kalendarium

Banery