Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rawie Mazowieckiej

 • flaga Polski i godło Polski
 • logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

grudzień 2023

W Rawie Mazowieckiej powstało Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - placówka, która będzie ośrodkiem wsparcia o charakterze otwartym, zapewniającym możliwość samostanowienia o sobie przez osoby z niepełnosprawnościami, w tym decydowania o posiłkach oraz możliwość ich samodzielnego przygotowania, adekwatnie do ich potrzeb, możliwości i stanu psychofizycznego z uwagi na różnorodność niepełnosprawności jakimi mogą legitymować się potencjalni uczestnicy.

Inwestycja znacząco poprawi jakość życia osób z niepełnosprawnościami w mieście. Zwiększenie dostępności do bazy mieszkalnej przyczyni się do wzmocnienia samodzielności i niezależności dla tych osób.

 • elewacja budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego od strony ulicy Kolejowej
 • budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
 • widok na siłownię zewnętrzną
 • zagospodarowany teren zielony przy budynku centrum
 • wejście boczne do budynku centrum z zadaszeniem
 • wejście główne do budynku centrum z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami
 • budynek centrum z tablicą informacyjną
 • budynek centrum z tablicą informacyjną
 • budynek centrum z tablicą informacyjną

lipiec 2023

Postępują prace przy budowie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kolejowej. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem, trwają prace wykończenioowe i zagospodarowywany jest teren wokół budynku centrum.

Inwestycja zostanie zakończona do końca bieżącego roku.

 • budynek Centrum opiekuńczo-mieszkalnego
 • korytarz budynku
 • nowo położona kostka brukowa przed budynkiem centrum
 • budynek Centrum opiekuńczo-mieszkalnego
 • budynek Centrum opiekuńczo-mieszkalnego
 • budynek Centrum opiekuńczo-mieszkalnego od ul. Kolejowej

kwiecień 2023

W Centrum opiekuńczo-mieszkalnym przy ul. Kolejowej prowadzone są roboty na zewnątrz i wewnątrz obiektu.

Po wykonaniu konstrukcji obiektu zamontowana została stolarka okienna i drzwiowa, wykonano izolację termiczną ścian i stropodachu oraz  tynki zewnętrzne ścian i cokołów. Zamontowano konstrukcje stalowe pod zadaszenia wejścia głównego do budynku i podjazdu bocznego do obiektu. Wykonano również obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne i obróbki ogniomurów, pozostałe obróbki na dachu.

Na pierwszym piętrze obiektu zakończono wykonanie instalacji elektrycznych, położono tynki wewnętrzne na ścianach. Na parterze trwa realizacja robót instalacyjnych.

 • rusztowania przy buynku centrum opiekuńczo-mieszkalnego
 • COMa - zadaszenie przed wejściem
 • prace przy centrum trwają, budowlańcy podczas prac

styczeń 2023

Trwają roboty budowlane przy Centrum opiekuńczo – mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej.

Wykonano roboty ziemne pod budynek, jego fundamenty oraz ich izolację pionową i poziomą. Wykonano roboty konstrukcyjne (słupy i rdzenie żelbetowe, mury, nadproża, belki i wieńce żelbetowe wraz ze stropem) parteru budynku wraz z posadzką. Trwają roboty branży sanitarnej związane z kanalizacją deszczową, przyłączem wodociągowym oraz gazowym.

Wykonano również część docelowego ogrodzenia terenu.

Zadanie jest dofinansowane w kwocie 3 055 520 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

 • mury Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Kolejowej
 • tablica informacyjna
 • mury budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego

Banery

Kalendarium

Banery