UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Środa, 23 Października 2019, Imieniny: Marleny, Seweryna, Jana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Straż Miejska » Uchwała Rady Miasta »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej

                         UCHWAŁA NR XXVI/243/05
                       Rady Miasta Rawa Mazowiecka
                            z dnia 30 marca 2005r

w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o strażach gminnych (miejskich) ( Dz. U. Nr 123 poz. 779 z pózn. zm.)
w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pózn. zm.)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka
                                 uchwala, co następuje:

                                                §1

Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej nadaje się Regulamin w brzmieniu
   stanowiącym załącznik do uchwały.

                                                §2

Traci moc uchwała nr XXX/249/97 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej
z dnia 18 kwietnia 1997r w sprawie uchwalenia statutu Straży Miejskiej
    w Rawie Mazowieckiej.

                                                §3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

                                                §4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
     i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

drukuj całą stronę

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.