Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu „Browarna” w Rawie Mazowieckiej – etap I oraz etap II

Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu „Browarna” w Rawie Mazowieckiej – etap I oraz etap II

Etap 1

Zadanie inwestycyjne Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu „Browarna” w Rawie Mazowieckiej – etap I zostało wykonane w 2015 roku i obejmowało swym zakresem:

  • Branża drogowa

- konstrukcja nowej nawierzchni jezdni ul. Piwnej

  • Odwodnienie – kanalizacja deszczowa

- kanał deszczowy,

- przykanaliki,

- studnie rewizyjne,

- studzienki ściekowe.

Wartość robót etapu I to blisko 350 tysięcy złotych.

Etap 2

Zadanie inwestycyjne Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu „Browarna” w Rawie Mazowieckiej – etap II zostało wykonane w 2016 roku i obejmowało swym zakresem:

  • Branża drogowa

- konstrukcja nowej nawierzchni jezdni ul. Słodowej i ul. Chmielnej,

- konstrukcja nowej nawierzchni chodnika łączącego ul. Chmielną oraz ul. Tomaszowską,

- konstrukcja nowej nawierzchni zjazdów

  • Odwodnienie – kanalizacja deszczowa

- kanał deszczowy,

- przykanaliki,

- studnie rewizyjne,

- studzienki ściekowe.

Wartość robót etapu II to ponad 450 tysięcy złotych.

Banery

Kalendarium

Banery