Aktualności

Konkurs na elewacje centrum Rawy rozstrzygnięty

Ostatnia, czwarta edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”, została rozstrzygnięta. W poniedziałek, 27 listopada, w sali miejskiego ratusza spotkali się tegoroczni laureaci, którzy z rąk burmistrza Piotra Irli oraz przewodniczącego komisji konkursowej Artura Piotrowskiego odebrali gratulacje i nagrody.

Powołanie komisji konkursowej konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”

4 października 2023 r., zarządzeniem nr 119/2023, została powołana komisja konkursowa konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Zadaniem komisji będzie dokonanie oceny budynków zgłoszonych do udziału w konkursie, który jest jednym z instrumentów wdrożonych w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”.

Rozpoczynamy nabór w konkursie „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”

Aby wziąć udział w konkursie, należało w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2023 r. wykonać prace remontowe wszystkich elewacji budynku znajdujących się w pierzei ulicy lub placu, uwazględniając kolorystykę określoną w załączniku nr 5 do regulaminu konkursu. Zgłoszenia konkursowe należy składać w terminie od 2 do 31 października 2023 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5.

Nabór do komisji konkursowej konkursu "Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej"

Zarządzeniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. został rozpoczęty nabór członków komisji konkursowej czwartej edycji konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Celem naboru jest wyłonienie dwóch członków komisji konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych. Nabór będzie prowadzony w terminie od 14 sierpnia do 8 września 2023 r. przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu naboru członków komisji konkursowej. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub przesłać jego skan na adres e-mail: um@rawamazowiecka.pl.

Planujesz inwestycję związaną ze swoją zabytkową nieruchomością? Możesz skorzystać z dotacji!

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza drugą edycję naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.  Wnioski będą przyjmowane do dnia 9 sierpnia 2023 r. Dotacje będą udzielane z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, po uzyskaniu dofinansowania na ten cel w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.  

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka: tutaj lub w Wydziale Gospodarki Terenami, w budynku urzędu miasta przy Placu Marszałka J. Piłsudskiego 4, pokój nr 19, tel. 46 814 43 05.

  • data: 2023-08-01

Aktualizacja Poradnika dla właścicieli nieruchomości

W marcu 2023 roku nastąpiła kolejna aktualizacja poradnika dla właścicieli nieruchomości, który został  zaplanowany jako  publikacja interaktywna. W poradniku uwzględniono zmiany wprowadzone od stycznia 2023 r. w programie "Czyste Powietrze", informację o programie "Ciepłe Mieszkanie" oraz czwartą edycję konkursu na najładniejszą elewację.

Konkurs na elewacje w zrewitalizowanym centrum Rawy – czwarta edycja

Konkurs pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” skierowany jest do właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych oraz do wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji. Zarządzeniem nr 26/2023 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli z dnia 28 lutego 2023 r. została ogłoszona czwarta edycja konkursu.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na zabytki

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.  Wnioski będą przyjmowane w terminie do dnia 10 marca 2023 r. Dotacje będą udzielane z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, po uzyskaniu dofinansowania na udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.  

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka: tutaj lub w Wydziale Gospodarki Terenami, w budynku urzędu miasta przy Plac Marszałka J. Piłsudskiego 4, pokój nr 19, tel. 468144305.

 

  • data: 2023-02-27

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” rozstrzygnięty

Trzecia edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” została rozstrzygnięta. Komisja konkursowa przyznała wszystkie nagrody przewidziane regulaminem konkursu budynkom przy ulicy Kilińskiego, Ziemowita i Wyszyńskiego. Trzy wyróżnienia przyznał także Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla.

Rozpoczynamy nabór w konkursie „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”

1 października 2022 r. rozpoczął się nabór zgłoszeń w konkursie pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Aby wziąć w nim udział należało w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. wykonać prace remontowe wszystkich elewacji budynku znajdujących się w pierzei ulicy lub placu, a następnie w terminie od 1 do 31 października 2022 r. złożyć zgłoszenie konkursowe w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Nabór do komisji konkursowej konkursu "Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej"

Zarządzeniem z dnia 16 sierpnia 2022 r. został zarządzony nabór członków komisji konkursowej trzeciej edycji konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Celem naboru jest wyłonienie dwóch członków komisji konkursowej będących członkami organizacji pozarządowych. Nabór będzie prowadzony w terminie od 22 sierpnia do 16 września 2022 r. przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu naboru członków komisji konkursowej.

Aktualizacja Poradnika dla właścicieli nieruchomości

W marcu 2022 roku nastąpiła kolejna aktualizacja poradnika dla właścicieli nieruchomości, który został  zaplanowany jako  publikacja interaktywna. W poradniku uwzgledniono zmiany, jakie od 25 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone w programie "Czyste Powietrze" oraz trzecią edycję konkursu na najładniejszą elewację.

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” - edycja trzecia

W zakładce Dla mieszkańca, w części Programy, Różne została umieszczona informacja na temat trzeciej edycji konkursu na elewacje. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

  • data: 2022-01-28

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” rozstrzygnięty

Druga edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” została rozstrzygnięta. 7 grudnia zostali nagrodzeni laureaci konkursu. W tegorocznej edycji komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 15 000 zł właścicielowi budynku przy ulicy Mazowieckiej. Ponadto Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla przyznał wyróżnienie dla budynku, który również znajduje się przy ul. Mazowieckiej i nagrodę w wysokości 8 000 zł.

Aktualizacja Poradnika dla właścicieli nieruchomości

Z uwagi na fakt, że poradnik dla właścicieli nieruchomości został zaplanowany jako  publikacja interaktywna, w sierpniu nastąpiła kolejna jego aktualizacja. Przygotowując aktualizację poradnika wzięto pod uwagę zmiany, jakie od 1 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w programie "Czyste Powietrze". W poradniku umieszczono także  informacje na temat drugiej edycji konkursu na najładniejszą elewację.

Nabór do komisji konkursu "Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej"

W dniu 17 sierpnia został zarządzony nabór członków komisji konkursowej drugiej edycji konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Celem naboru jest wyłonienie dwóch członków komisji konkursowej będących członkami organizacji pozarządowych. Nabór będzie prowadzony w dniach od 1 do 14 września 2021 r. przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu naboru członków komisji konkursowej.

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” - edycja druga

W zakładce Dla mieszkańca, w części Programy Różne została umieszczona informacja na temat drugiej edycji konkursu na elewacje. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

  • data: 2021-03-12

Konkurs na elewacje rozstrzygnięty

Pierwsza edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” została rozstrzygnięta. Wczoraj, 8 grudnia, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej zostali nagrodzeni laureaci konkursu. W tegorocznej edycji konkursu komisja konkursowa przyznała tylko trzecie miejsce, a nagrodę w wysokości 10 tys. zł otrzymali właściciele budynku położonego przy ulicy Warszawskiej.

Powołanie komisji konkursowej konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”

25 września 2020 r. została powołana komisja konkursowa konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Zadaniem komisji będzie dokonanie oceny budynków zgłoszonych do udziału w konkursie pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”, który jest jednym z instrumentów wprowadzanych w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”.

Rozpoczynamy nabór w Konkursie „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”

1 października 2020 r. rozpoczyna się nabór w konkursie pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Aby wziąć udział w konkursie należy: w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2020 r. wykonać prace remontowe elewacji frontowej budynku usytuowanego w pierzei ulicy lub placu, a następnie w terminie od 1 do 31 października 2020 r. złożyć zgłoszenie konkursowe w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Nabór do komisji konkursowej konkursu na elewacje

W dniu 21 sierpnia został zarządzony nabór, którego celem jest wyłonienie dwóch członków komisji konkursowej konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” będących członkami organizacji pozarządowych. Zadaniem komisji będzie dokonanie oceny budynków zgłoszonych do udziału w konkursie pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”, który jest jednym z instrumentów wprowadzanych w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”.

Aktualizacja Poradnika dla właścicieli nieruchomości

Poradnik został zaplanowany jako publikacja interaktywna, która będzie „uczyć się” wraz z postępem projektów mieszkaniowych wspierających rewitalizację. Przewidziano również możliwość aktualizowania poradnika, w tym uwzględnienia uwag zgłaszanych przez mieszkańców. W czerwcu nastąpiła aktualizacja poradnika odnośnie informacji dotyczących Programu Czyste Powietrze ze względu na wprowadzenie od 15 maja nowej odsłony Programu.

Poradnik dla właścicieli nieruchomości

Jednym z działań podjętych w ramach realizacji projektu było opracowanie poradnika dla właścicieli nieruchomości, w szczególności z obszaru rewitalizacji. Poradnik opisuje instrumenty, które mogą być wykorzystane przez właścicieli nieruchomości i przyczynić się do poprawy jakości zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji miasta. Instrumenty pomocowe można podzielić na opracowane i udostępniane przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz na realizowane przez inne podmioty.

Dotacje na prace przy zabytkach

Właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków mogą wnioskować do Miasta Rawa Mazowiecka o dotacje. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka określone są w uchwale nr XLVIII/360/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010 r. W roku 2020 przewidziano 50 000 zł na tego rodzaju działania.

Niższa opłata za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania remontu elewacji budynku

Kolejnym z instrumentów które Miasto wprowadza w ramach realizacji projektu jest przyjęta w grudniu 2019 r. uchwała stanowiąca udogodnienie wprowadzone z myślą o właścicielach nieruchomości planujących remont elewacji budynku w mieście. Daje ona możliwość skorzystania z niższej opłaty za zajęcie pasa drogowego niż miało to miejsce dotychczas. Jeżeli zajęcie będzie dotyczyło remontu elewacji budynku, to opłata za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego będzie wynosić 0,10 zł.

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”

W ramach realizacji projektu będą stopniowo uruchamiane instrumenty finansowe przeznaczone dla właścicieli budynków. Jednym z nich jest konkurs na najładniejszą elewację pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” ogłoszony przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irlę na podstawie Zarządzenia nr 134 z 18 listopada 2019 r. Konkurs jest skierowany do właścicieli/współwłaścicieli oraz do wspólnot mieszkaniowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych z obszaru rewitalizacji.

Raport z konsultacji lokalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka

Spotkaniem informacyjnym, które odbyło się w dniu 4 września 2019 r. o godz. 16:30 w Miejskim Domu Kultury, zakończyły się konsultacje lokalne dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Konsultacje przeprowadzone zostały w ramach realizacji projektu wpisanego w LPR Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 pn. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych". Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji.

Spotkanie informacyjne dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przypomina o trwających konsultacjach lokalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka w ramach realizacji projektu wpisanego w LPR Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016 – 2025 pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. Przed nami ostatni etap konsultacji - spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 4 września 2019 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury (ul. Krakowska 6C, 96-200 Rawa Mazowiecka).

Ankieta dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że wydłużony został termin umożliwiający wypełnienie ankiety dotyczącej planowanych remontów budynków na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka. Do dnia 14 sierpnia br. można wypełniać ankietę internetową, która dostępna jest na stronie www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl , po kliknięciu w banner ,,Konsultacje społeczne dotyczące projektu mieszkaniowego’’ znajdujący się po lewej stronie ww. strony lub bezpośrednio po wpisaniu: https://forms.gle/9CD9rFcRLvcSNdtc8

Ankieta internetowa od 1 lipca do 14 sieprnia 2019r.

Konsultacje lokalne dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka zostaną przeprowadzone w formie ankiety internetowej, punktu konsultacyjnego i spotkania informacyjnego i potrwają od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 4 września 2019 r.Ankieta dostępna będzie w dniach od 1 lipca do 14 sierpnia br. Pozwoli ona na zebranie informacji od właścicieli nieruchomości dotyczących planowanych remontów budynków oraz sposobów ich finansowania.

Link do ankiety: Ankieta dla mieszkańców

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach lokalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka w ramach realizacji projektu wpisanego w LPR Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016 – 2025 pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. Konsultacje potrwają od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 4 września 2019 r. i zostaną przeprowadzone w formie ankiety internetowej, punktu konsultacyjnego i spotkania informacyjnego.

Banery

Kalendarium

Banery