CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek złożenia deklaracji

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia
deklaracji dotyczącej posiadanych źródeł ciepła, źródła energii elektrycznej wykorzystywanego w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
W przypadku budynków istniejących deklarację trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2021 r., a w budynkach nowo powstałych lub w przypadku wymiany źródła ciepła w budynkach istniejących - w ciągu 14 dni od momentu zakończenia budowy lub inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła.

Banery

Kalendarium

Banery