Konsultacje społeczne - plan miejscowy obręb 7

Wyłożenie planu i dyskusja publiczna dotycząca obrębu Nr 7

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza na dyskusję publiczną, dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nr 7 miasta Rawa Mazowiecka, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury, w sali konferencyjnej (I piętro).

Konsultacje społeczne założeń do planu dla Siódemki zakończone! Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z przeprowadzonych konsultacji!

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Dariusz Misztal w maju br. zaprosił mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7, w związku z realizowanym projektem pn. „Przestrzeń dla partycypacji”.

RAPORT  z konsultacji społecznych założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Rawa Mazowiecka dla obrębu nr 7,  w związku z realizowanym przez Miasto Rawa Mazowiecka projektem  pn. „Przestrzeń dla partycypacji”.

Otwarte spotkania konsultacyjne w terenie

Otwarte spotkania konsultacyjne w terenie: 23 i 28 maja 2018 r.

Otwarte spotkanie warsztatowe

Otwarte spotkanie warsztatowe: 20 czerwca 2018 r.

Siódemka z planem na konsultacje!

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7, w związku  realizowanym projektem pn. „Przestrzeń dla partycypacji”. Konsultacje te prowadzone będą w okresie od dnia 10 maja do dnia 31 lipca 2018 r.  

Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7, w związku z realizowanym projektem pn. „Przestrzeń dla partycypacji”

Banery

Kalendarium

Banery