Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Zakup sprzętu ratowniczego przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dofinansowania udzielono w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Celem projektu było doposażenie jednostek OSP w całym kraju w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, m. in. pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych.

Wartość dofinansowania wyniosła  22 487,99 zł, a całkowita wartość zadania to 22 715,14 zł. Otrzymane środki przeznaczono na zakup zestawu ratownictwa medycznego z noszami typu deska, zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów oraz zestawu wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych.

  • data: 2021-08-18
  • Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Banery

Kalendarium

Banery