Podstrony strony Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

Dokonanie wpisu do rejestru

Podstawowe informacje

  1. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r. poz. 162 ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru.
  2. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
  3. W efekcie załatwienia sprawy nadany zostanie numer rejestrowy i wydane zostanie zaświadczenie o dokonaniu wpisu lub zmiany we wpisie w rejestrze.
  4. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła ta zmiana.

Banery

Kalendarium

Banery