Stowarzyszenie "HOSPICJUM"

Stowarzyszenie "HOSPICJUM" w Rawie Mazowieckiej

ul. Tomaszowska 10 J

96 - 200 Rawa Mazowiecka

tel. (46) 814-58-59

e-mail: pdoh@op.pl

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Agnieszka Gorzka - Prezes Stowarzyszenia
 • Stanisława Pięcek - Wiceprezes Stowarzyszenia
 • Marianna Niewiadomska - Sekretarz Stowarzyszenia
 • Danuta Wietrak - Skarbnik Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej powstało 1 kwietnia 2000 r. W dniu 06 grudnia 2001 r. decyzją Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział KRS zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000070046, a postanowieniem z dnia 06 lipca 2004 r. tego samego Sądu otrzymało status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Stowarzyszenie "HOSPICJUM" działa na terenie Rawy Mazowieckiej i Powiatu Rawskiego. Stowarzyszenie świadczy wszechstronną, całościową opiekę nad pacjentami nieuleczalnie chorymi, których choroba nie poddaje się leczeniu przyczynowemu.

Celem Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia ludzi w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej, kontrolowanie i niwelowanie trudnych do opanowania objawów współtowarzyszących chorobie (w tym kontrola bólu), dostarczenie wsparcia psychologicznego rodzinie w trakcie trwania choroby i po śmierci pacjenta, opieka nad osieroconymi.

W okresie od 1 kwietnia 2000 r. do 31 grudnia 2004 r. "HOSPICJUM" udzieliło opieki 384 osobom z terenu Rawy Mazowieckiej i Powiatu Rawskiego, działając jako wielodyscyplinarny zespół w skład którego wchodzą: lekarz, pielęgniarka, rehabilitant oraz kapelan.

Dzięki wsparciu władz Miasta Rawa Mazowiecka, niektórych gmin Powiatu Rawskiego, a także prywatnych sponsorów Stowarzyszenie zakupiło następujący sprzęt:

 • materace przeciwodleżynowe,
 • wózki inwalidzkie,
 • wózki sedesowe,
 • łóżka rehabilitacyjne wielofunkcyjne,
 • balkoniki,
 • kule łokciowe,
 • laser biostymulujący,
 • inhalatory,
 • ssak,
 • glukometry,
 • peny,
 • środki pielęgnacyjne oraz leki.

drukuj ()

Stowarzyszenie "HOSPICJUM" posiada status organizacji pożytku publicznego. Nr KRS: 0000070046 ( te dane należy wpisać w PIT)

Status organizacji pożytku publicznego daje wszystkim zainteresowanym możliwość wsparcia naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego na konto naszej organizacji.

PODATNICY ROZLICZAJACY SIĘ  PIT-36,  PIT-37, PIT-28 MOGĄ PRZEKAZAĆ 1%  NALEZNEGO PODATKU NA RZECZ  ORGANIZACJI  POŻYTKU PUBLICZNEGO PROSIMY, ABY TEGO ZASZCZYTU DOSTAPIŁA NASZA

Stowarzyszenie "HOSPICJUM"

 

drukuj ()

Banery

Kalendarium