Projekt - Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Projekt „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”

nr projektu WND-RPLD.05.03.00-00-060/08

całkowita wartość projektu -  9.368.682,70 PLN
kwota dofinansowania z EFRR - 6.954.005,00 PLN
beneficjent projektu – Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Celem bezpośrednim Projektu jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej, w tym sportowej, województwa łódzkiego poprzez modernizację obiektów oświatowych i bazy sportowej szkół w Rawie Mazowieckiej. W konsekwencji ulegnie poprawie jakość i efektywność nauczania, a oferta oświatowa zostanie dostosowana do potrzeb rynku pracy.

Realizacja Projektu przyczyni się również do wyrównania szans w dostępie do edukacji dzieci ze społeczności lokalnych, szczególnie tych podlegających procesom wykluczenia.

Zakres Projektu obejmuje prace remontowo-budowlane oraz tzw. zadania miękkie.

W Projekcie uczestniczą następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1

- Przedszkole nr 2

- Szkoła Podstawowa nr 4

- Gimnazjum nr 2

- Przedszkole nr 1

- Szkoła Podstawowa nr 2

  • -
  • broszura online
    broszura online

Banery

Kalendarium

Banery