Wybory 2018

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawie Mazowieckiej o dyżurach

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej (rejestracja kandydatów )
Poniedziałek 24 września 2018 r., godz.  16:00- 19:00
Wtorek 25 września 2018 r., godz.  16:00 – 19:00
Środa 26 września 2018 r., godz.  16:00 – 24:00

Siedziba
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Sala konferencyjna na pierwszym piętrze.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej - Marcin Paweł Młynarczyk
Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej - Wioletta Agnieszka Pietrzykowska


link do wszystkich informacji związanych z Wyborami 2018:
http://www.bip.rawamazowiecka.pl/2181,wybory

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawie Mazowieckiej o przewodniczącym , zastępcy, dyżurach oraz siedzibie

Ustalenia Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 roku:

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej - Marcin Paweł Młynarczyk

Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej - Wioletta Agnieszka Pietrzykowska


Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej (dni i godziny pełnienia dyżurów)

Czwartek 13 września 2018 r., godz.  10:00- 13:00

Piątek 14 września 2018 r., godz.  15:00 – 18:00

Sobota 15 września 2018 r., godz.  15:00 – 19:00

Poniedziałek 17 września 2018 r., godz.  14:00 – 24:00


Siedziba

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Sala konferencyjna na pierwszym piętrze


link do wszystkich informacji związanych z Wyborami 2018:
http://www.bip.rawamazowiecka.pl/2181,wybory

 

Informacja o losowaniach do składów komisji wyborczych.

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz  miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów , Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

link do wszystkich informacji związanych z Wyborami 2018:
http://www.bip.rawamazowiecka.pl/2181,wybory

Banery

Kalendarium

Banery