Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Przedszkole nr 2 i SP nr 2 z dofinansowaniem na rozwój czytelnictwa

W związku z uchwałą Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” określającego zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, poniżej lista placówek oświatowych, których wnioski zostały zaakceptowane do dofinansowania w roku 2021.

  1. Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka” w Rawie Mazowieckiej, kwota dotacji 3.000 zł, kwota wkładu własnego 750 zł.
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej, oddział przedszkolny, kwota dotacji 2.500 zł, kwota wkładu własnego 625 zł.
  • nprcz-belka-men-kolor-rgb

Banery

Kalendarium

Banery