Projekty szkół i przedszkoli

Rawskie szkoły i przedszkola pozyskują środki zewnętrzne na swoją działalność oświatową, bądź na poszerzenie oferty edukacyjnej. Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej, ale też środki krajowe, np. z programów rządowych, z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi itp. Poniżej prezentujemy linki do aktualnych projektów realizowanych przez nasze placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej

Przedszkole Miejskie Nr 1 "Tęczowa Jedyneczka"

Przedszkole Miejskie Nr 2 "Niezapominajka"

Banery

Kalendarium

Banery