Aktualności Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 2018

Nagrody za osiągnięcia plastyczne

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki odbyła się miła uroczystość wręczenia upominków dla jednej z uczennic tej szkoły oraz dla jej nauczycielki. Burmistrz Miasta Pan Dariusz Misztal postanowił uhonorować uczennicę Julię Lis oraz Panią Annę Dębską, która znacznie przyczyniła się do sukcesów, które odnosi jej podopieczna.

Julka jest wybitnie uzdolniona plastycznie i osiąga wiele sukcesów m.in. w ogólnopolskich konkursach plastycznych. Nie sposób wymienić jej wszystkich osiągnięć, ale do najważniejszych należą I miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Mój ulubiony bohater baśniowy", II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Mój Brzechwa", jest też laureatką VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej. Brała udział w licznych konkursach o charakterze patriotycznym, w tym organizowanym przez łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Jak podkreślił burmistrz miasta te sukcesy nie były by możliwe bez zaangażowania nauczyciela - Pani Ani Dębskiej, która nie tylko uczy nowych technik plastycznych, ale także motywuje swoich uczniów i zachęca do udziału w różnego rodzaju konkursach i wydarzeniach artystycznych odbywających się nie tylko w Rawie czy powiecie rawskim, ale tych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Efektem jej pracy są nie tylko osiągnięcia Julki, ale również wielu innych uczniów z tej szkoły, gdyż w trakcie spotkania okazało się, że kilka innych osób z klasy Julki (kl. VIIIB) ma również uzdolnienia plastyczne i również osiągają oni liczne sukcesy w tej dziedzinie. Dlatego też upominki ufundowane dla Pani Anny Dębskiej i Julii Lis mają motywować również pozostałych uczniów, ale i nauczycieli do dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz być zachętą do prezentowania swoich prac i umiejętności w różnego typu konkursach plastycznych.

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2018-10-31

Fot. A. Rataj

 • Nagrody za osiągnięcia plastyczne
 • Nagrody za osiągnięcia plastyczne
 • Nagrody za osiągnięcia plastyczne
 • Nagrody za osiągnięcia plastyczne
 • Nagrody za osiągnięcia plastyczne
 • Nagrody za osiągnięcia plastyczne
 • Nagrody za osiągnięcia plastyczne
 • Nagrody za osiągnięcia plastyczne
 • Nagrody za osiągnięcia plastyczne
 • Nagrody za osiągnięcia plastyczne
 • Nagrody za osiągnięcia plastyczne
 • Nagrody za osiągnięcia plastyczne
 • Nagrody za osiągnięcia plastyczne
 • Nagrody za osiągnięcia plastyczne
 • Nagrody za osiągnięcia plastyczne

RAWiK zaprasza do udziału w konkursie

Przedsiębiorstwo Rawskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie pt.  "Aktywnie dbamy o zasoby wody w naszym mieście". Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.

Rawskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W miniony piątek w Miejskim Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny "Inki" odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji władze naszego miasta w osobach Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Pana Dariusza Misztala oraz Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka Pana Zbigniewa Sienkiewicza złożyły serdeczne życzenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Rawa Mazowiecka. Podziękowano również za trud jaki nauczyciele i wychowawcy, a także pozostali pracownicy placówek oświatowych wkładają w wychowanie i naukę młodego pokolenia rawian. Życzenia dla nauczycieli składali również: Pani Zofia Kalisz Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach oraz przewodniczący komisji oświaty Rady Miasta Rawa Mazowiecka pan Leszek Jarosiński.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były jednocześnie okazją do uhonorowania nagrodami Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka nauczycieli, którzy w poprzednim roku szkolnym osiągnęli liczne sukcesy w swej pracy zawodowej. Nagrodzeni zostali:

 • Teresa Majcher - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Tęczowa Jedyneczka"
 • Małgorzata Sekrecka - nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Tęczowa Jedyneczka"
 • Elżbieta Kaśkiewicz - nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 2 "Niezapominajka"
 • Bożena Paterka - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 "Niezapominajka"
 • Bożena Olszak-Smierzchała - Wicedyrektor Miejskiego Nr 3 "Bajkowy Zakątek"
 • Agata Popowicz - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Bajkowy Zakątek"
 • Anna Dębska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Dorota Leszczuk - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Marzena Gniadek - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Edyta Makowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Miłosz Pacewicz - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Hanna Stankiewicz - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Agnieszka Wujcik - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Katarzyna Urbańska- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Iwona Kocik - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 • Dorota Kryczka - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 • Edyta Staszewska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 • Zbigniew Bajan - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 • Agata Mika - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 • Romana Sawicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 • Danuta Dębska - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
 • Urszula Fedorowicz - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
 • Małgorzata Jastrząbek - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
 • Małgorzata Lewandowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
 • Teresa Anna Piotrowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
 • Anna Sobstel - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
 • Irena Wiśniewska - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
 • Wiesława Rokicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

 

Poza tym nagrodą Ministra Edukacji Narodowej nagrodzony został Pan Zbigniew Bajan - nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej.

Po oficjalnych uroczystościach i poczęstunku zorganizowanym dla wyróżnionych nauczycieli Burmistrz Miasta zaprosił wszystkich na przedstawienie pt. "Piosenki Kabaretu Starszych Panów" w wykonaniu artystów scen poznańskich.

Przedstawienie było skierowane nie tylko do nauczycieli, ale również do pozostałych pracowników szkół i przedszkoli, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozwoju rawskich dzieci i młodzieży, a także dbają o zapewnienie im jak najlepszych warunków w jednostkach, w których pracują. Po przedstawieniu Burmistrz zaprosił wszystkich na tort i symboliczną lampkę szampana.

Dzień Edukacji Narodowej świętowany był nie tylko w piątek, ale również i w poniedziałek 15.10.2018 r. - w tym dniu również w Miejskim Domu Kultury obchodzony był równocześnie jubileusz 80-lecia istnienia rawskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 45 - lecia Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Rawie Mazowieckiej. Z tej okazji Burmistrz naszego miasta Pan Dariusz Misztal złożył na ręce Prezesów Zarządów tych organizacji Pań Zofii Winiarskiej i Barbary Chylak podziękowania za długoletnią pracę tych organizacji na rzecz rawskich nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty.

Ostatnim akcentem obchodów Dnia Edukacji Narodowej było spotkanie z nauczycielami Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej. Również i tam Burmistrz Miasta złożył serdeczne życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły, a także przy tej okazji w sposób szczególny pogratulował Panu Zbigniewowi Bajanowi nauczycielowi tej szkoły, który jest równocześnie trenerem tenisa stołowego MLUKS "Dwójka". Pan Zbigniew wraz z zawodnikami tego klubu zdobył wiele wyróżnień i medali nie tylko w rywalizacji krajowej, ale również na szczeblu międzynarodowym.

Na profilu facebookowym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka jest dostępna fotogaleria z piątkowych i poniedziałkowych uroczystości: https://www.facebook.com/UMRawaMazowieckahttps://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka

 

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2018-10-15

Rawa dobrym przykładem

W dniu wczorajszym (10.10.2018r.) w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi odbyło się spotkanie minister Elżbiety Rafalskiej i wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau z samorządowcami z terenu województwa łódzkiego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu polityki społecznej w regionie łódzkim. Pani minister przedstawiła założenia polityki społecznej państwa oraz stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych programów społecznych, w tym MALUCH+, SENIOR+ oraz OPIEKA 75+.

Szczególny nacisk został położony na realizację programu rządowego MALUCH+, który jest skierowany na rozwój placówek opieki nad dziećmi do lat 3 i w jego ramach (w zależności od modułu) zarówno samorządy, organizacje pozarządowe, czy też osoby fizyczne i osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą ubiegać się o środki finansowe na tworzenie nowych miejsc opieki, a także na dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci z grupy docelowej, czy też na zapewnienie funkcjonowania istniejących miejsc opieki.

Jako dobry przykład do naśladowania i właściwego wykorzystania środków na realizację zadań w ramach opieki nad najmłodszymi dziećmi, a także realizacji zadań na rzecz osób starszych posłużyła, co warte podkreślenia, jako jedyna w województwie łódzkim Rawa Mazowiecka. Dlatego też Burmistrz Miasta Dariusz Misztal przedstawił krótką prezentację (do pobrania poniżej) przedstawiającą programy rządowe realizowane w naszym mieście oraz działania jakie na rzecz seniorów wykonuje miasto w ramach własnych środków.

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2018-10-11

Fot. K. Wasilewska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wyprawka szkolna 2018

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1796) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.

 1.  zakresie zakupu podręczników - uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach dla dzieci i młodzieży:
 • klasach III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 • w klasach I i II branżowych szkół I stopnia,
 • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).
 1. W zakresie zakupu materiałów edukacyjnych - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach dla dzieci i młodzieży:
 • klasach III szkoły podstawowej,
 • klasach III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasach I i II branżowych szkół I stopnia,
 • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

 

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 10 października 2018 r. do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń objęty programem.

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2018-09-26

O. Jerzy Chrzanowski – Honorowy Obywatel Miasta Rawa Mazowiecka

Dnia 23 września 2018 r. na uroczystej Sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka w Miejskim Domu Kultury z potrzeby utrwalenia – w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń – zasłużonych związanych z Rawą Mazowiecką ludzi oraz w uznaniu ich wybitnych osiągnięć i poczynań, działań i przedsięwzięć dla Miasta, kraju i świata został nadany tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka” na podstawie uchwały Nr XLIII/307/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. Rady Miasta Rawa Mazowiecka O. Jerzemu Chrzanowskiemu - Pasjoniście w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej. Ojciec Jerzy Chrzanowski jest to postać szczególna dla naszego miasta. Ukochany przez wiernych, szczególnie przez dzieci, dla których od lat prowadzi Małą Akademię Mądrości Krzyża, a w wakacje Małą Letnią Akademię.

O. Chrzanowski pochodzi z ziemi świętokrzyskiej. Urodził się w Opatowie, niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego, a wychowywał we wsi Tęcza. W rodzinnym mieście ukończył szkołę podstawową i średnią. Mając 18 lat, wyjechał do pracy na Śląsk, ale szybko wrócił w rodzinne strony. Następnie wyjechał do Stalowej Woli, gdzie podjął pracę w kombinacie hutniczym. Wkrótce w kościele, do którego uczęszczał, zobaczył zaproszenie Ojców Pasjonistów, skierowane do młodzieńców - aby podjęli dzieło głoszenia mądrości Krzyża. Do dziś pamięta pełne troski oczy św. Pawła od Krzyża, patrzące z ogłoszenia. W tej chwili odkrył swoje powołanie: został wybrany przez Boga do działalności w Zgromadzeniu Ojców Pasjonistów.
Ojciec Jerzy tak pisze o sobie w okolicznościowym folderze, wydanym dla upamiętnienia 25-lecia święceń: „Pasjoniści, zgromadzenie zakonne założone w 1720 r. we Włoszech przez św. Pawła od Krzyża, przyjęli mnie do swej Rodziny Zakonnej w 1071 r., po złożeniu moich pierwszych ślubów zakonnych. Potem były studia i święcenia kapłańskie w Warszawie, 1 czerwca 1980 r.”. Święceń udzielił mu prymas kard. Stefan Wyszyński.
38-letnią pracę kapłańską Ojca Jerzego, ze szczególnym uwzględnieniem pracy duszpasterskiej wśród dzieci, wypełniły trzy stacje: Przasnysz, Sadowie i Rawa Mazowiecka. W Przasnyszu pracował 10 lat jako kapłan i nauczyciel wiary. Przez 2 lata prowadził w klasztorze w Sadowiu, k. Ostrowa Wielkopolskiego, zajęcia dla młodzieży zakonnej jako mistrz nowicjatu. Ukończył także 3-letnie studia zaoczne z pedagogiki w Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego w Warszawie. Potem już bez wahania przyjął propozycję pracy w Rawie Mazowieckiej, gdzie posługuje już od 26 lat.

Pobyt w Rawie i silna z nią więź Ojca – poety, zaowocował tomikiem wierszy „Pod skrzydłami Rawskiego Anioła” Refleksje poetyckie nie tylko dla dzieci”. Do tej pory zostały wydane następujące tomiki z poezją – dla dorosłych : „Przyjąć nadzieję” (2005) oraz dla dzieci : „O świętym Pawle od Krzyża co Jezusowi pomagał” (2008), „Słońce nadziei” (2009), „Blisko Krzyża” (2011) oraz „O świętej Gemmie, która widziała rany Jezusa” (2015). W roku 2013 ukazały się rozważania pasyjne  pt. „Otwieram tajemnice Jego i moje” mające charakter prozy poetyckiej. To, że Rawa leży głęboko w sercu Ojca Jerzego pojawia się w twórczości Ojca, która jest – jak sam mówi – zapisem wielu przeżyć i doświadczeń w przestrzeni rawskiej  rzeczywistości. Autor wiąże nadzieję z tym, że pomoże zwłaszcza najmłodszym, choć nie tylko, pokochać jeszcze bardziej Rawę – Małą Ojczyznę.

  Wnioskodawcami wyróżnienia dla O. Jerzego Chrzanowskiego byli:

 • Jan Karalus,
 • Edyta Kłos,
 • Anna Idzikowska,
 • Ewa Gorzka,
 • Piotr Kwaśniak,

zbierając ponad 500 podpisów mieszkańców Rawy Mazowieckiej znających Ojca Jerzego i całym sercem popierających wniosek.

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka potwierdzone zostaje:

 • dyplomem,
 • legitymacją.

Honorowemu Obywatelowi Miasta Rawa Mazowiecka przysługują przywileje :

 • używania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Rawa Mazowiecka”,
 • uczestnictwa na prawach Honorowego Gościa we wszystkich sesjach Rady Miasta Rawa Mazowiecka oraz innych uroczystościach o charakterze miejskim,
 • bezpłatny wstęp na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez miejskie jednostki organizacyjne za zaproszeniem.

Uroczystą sesję Rady Miasta Rawa Mazowiecka prowadzoną przez Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka Zbigniewa Sienkiewicza rozpoczął zespół „Passio” (Wiktoria Chojnacka, Magdalena Kielan, Justyna Grzyb, Anita Mirowska, Dominika Mirowska, Patryk Imioła pod przewodnictwem Państwa Anety i Adama Miśkiewiczów)  w wykonaniu utworu „Krzycz na cześć Pana”. Udział w tej podniosłej chwili wzięła również jedna z pozostałych Honorowych Obywateli Miasta Pani Elżbieta Dedek, która swój tytuł otrzymała w dniu 10 czerwca 2010 r.

Podczas sesji laudację z okazji nadania honorowego tytułu odczytał Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Dariusz Misztal. Parlamentarzyści ziemi rawskiej Poseł na Sejm Grzegorz Wojciechowski, Senator RP Rafał Ambrozik, Proboszcz/Przeor Parafii OO. Pasjonistów Łukasz Nawotczyński, wnioskodawcy występujący z wnioskiem o uhonorowanie, przedstawiciele katechetów, członkowie Małej Akademii – istniejącej od 1999 roku przy kościele pasjonistów w Rawie Maz., przedstawiciele rodzin, najbliższa rodzina pasjonisty: brat rodzony Antoni, brat cioteczny Jerzy, bratanica Joanna z mężem - wygłosili mowy pochwalne eksponujące zalety Ojca Jerzego Chrzanowskiego.

Wzruszająca prezentację multimedialną przygotowała Pani Edyta Kłos z synem Dominikiem pokazującą obszerny opis dziejów życia oraz dokonań.

Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka pogratulował Ojcu Jerzemu Chrzanowskiemu i wyraził swoją wdzięczność oraz podziw.

Ojciec Jerzy z wrodzoną skromnością podziękował za uhonorowanie zaszczytnym  tytułem obywatela Miasta Rawa Mazowiecka wszystkim, którzy się do tego przyczynili a nadanie tytułu przyjmuje jako wyrazy uznania i wdzięczności.

Uwieńczeniem uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka był występ artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej.

Wspaniały kapłan i pedagog, posiadający miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie i potrafiący się nimi dzielić.

My wszyscy mieszkańcy i władze miasta dziękujemy Ci O. Jerzy za ten podniosły dla Rawy Mazowieckiej dzień, ale i za wiele lat, które spędziłeś w naszym mieście dając przykład jak być dobrym człowiekiem.

 

Zapraszamy do zapoznania się z obszerną fotogalerią z wczorajszej uroczystości, która dostępna jest na profilu facebookowym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka: https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka/photos/pb.646513238786559.-2207520000.1537796095./1623399854431221/?type=3&theater

drukuj (O. Jerzy Chrzanowski – Honorowy Obywatel Miasta Rawa Mazowiecka)

 • autor: Marzena Janeczek, data: 2018-09-24

79. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

17 września 2018 r. obchodziliśmy 79. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Do tego ważnego dla naszej Ojczyzny wydarzenia przyłączyli się również mieszkańcy Rawy Mazowieckiej, władze samorządowe miasta, gminy, powiatu rawskiego oraz działające na naszym terenie organizacje społeczne przy asyście pocztów sztandarowych.

Uroczystości, które odbyły się na cmentarzu w Rawie Mazowieckiej rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego, po którym krótką prelekcję historyczną na temat wydarzeń 17 września 1939 wygłosiła Pani Sylwia Bajerowska – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej Nr 4 i w Szkole Podstawowej nr 2, modlitwę za poległych obrońców 39 roku odmówili księża z rawskich parafii: ks. Bogumił Karp, O. Leonard Załoga i ks. Konrad Świstak. Po krótkiej chwili przystąpiono do złożenia wiązanek przez przedstawicieli kombatantów, władz samorządowych oraz organizacji działających na terenie naszego Miasta. Wiązanki składali:

 • Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Rawie Mazowieckiej,
 • Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej, w imieniu których wiązankę złożyli Zastępca Burmistrza Miasta Pan Janusz Marek Pastusiak, Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka Pan Zbigniew Sienkiewicz oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka Pan Jacek Malczewski,
 • Władze samorządowe Powiatu Rawskiego,
 • Władze samorządowe Gminy Rawa Mazowiecka,
 • Przedstawiciele szkół podstawowych, przedszkoli miejskich, żłobka miejskiego, instytucji kultury w Rawie Mazowieckiej,
 • Przedstawiciele spółek miejskich,
 • Służby mundurowe,
 • Komitet Powiatowy PiS,
 • Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki Topory.

Na zakończenie Zastępca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Pan Janusz Marek Pastusiak podziękował wszystkim delegacjom i osobom prywatnym za obecność i pamięć.

O godz. 18.30 odbyła się msza święta w intencji ofiar agresji sowieckiej, która odbyła się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej. Msza koncelebrowana przez: ojca Zbigniewa Warchonia, ojca Artura Kiliszka  oraz ojca Leonarda Załogę który wygłosił wzruszającą homilię.

Wszystkim obecnym na rawskim cmentarzu oraz na mszy św. składamy serdeczne podziękowania za udział we wczorajszej uroczystości.

 • autor: Marzena Janeczek, data: 2018-09-18

Fot. A.Rataj, M.Janeczek

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zaproszenie na obchody 79. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2018-09-14
 • -

Jerzy Zięba gościł w Rawie Mazowieckiej

W dniu 10 września 2018 r. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbył się wykład Pan Jerzego Zięby pt. „Qvo vadis Polska Medycyno”. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osób przybyłych, dlatego został przedłużony do godz.21.00.

Projekt został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.

 • autor: Teresa Sekuter, data: 2018-09-11

Fot. A. Rataj

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zaproszenie na wykład Jerzego Zięby

Zapraszamy na wykład

Pana Jerzego Zięby

pt. Quo Vadis Polska Medycyno

w dniu 10 września 2018 r. (poniedziałek)

w godz. 16.30-19.30

sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury ul. Krakowska 6c

Wstęp bezpłatny

RAWA_logo_uproszczone_pion

 

 

Projekt jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego

drukuj (Zaproszenie na wykład Jerzego Zięby)

 • autor: Teresa Sekuter, data: 2018-09-05

Witaj przedszkolaku - już w niedzielę

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Dariusz Misztal serdecznie zaprasza najmłodszych mieszkańców naszego miasta z rodzicami na festyn pt. „Witaj Przedszkolaku”. Festyn odbędzie się w niedzielę 9 września 2018 r. w godz. 14.00 – 18.00 na terenie Centrum Kupieckiego „Rawiak” przy ul. Reymonta 7a w Rawie Mazowieckiej.

W programie:

place zabaw, platformy do zjeżdżania, zamki do skakania, gokarty, fotobudka, malowanie buziek, kolorowe warkoczyki, pokaz piłkarski Freestyle - Mistrz Polski i Europy, wizyta bajkowych TROLLI, konkursy z nagrodami, tańce i zabawy.

Wszystkie atrakcje dla dzieci są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

 • autor: Marzena Janeczek, data: 2018-09-04
 • -

Podsumowanie Międzynarodowych Spotkań Miast Partnerskich Boskovice – Nyírbátor – Rawa Mazowiecka

1 września na deskach MDK Rawa Mazowiecka miało miejsce podsumowanie Międzynarodowych Spotkań Miast Partnerskich Boskovice - Nyírbátor – Rawa Mazowiecka.

W trakcie imprezy finałowej swój kunszt artystyczny pokazały zespoły z zaprzyjaźnionych miast: piękne mażoretki z Nyírbátor, Orkiestra Symfoniczna Miasta Boskovice oraz zespół Podchlebnicki, który reprezentował Rawę Mazowiecką.

Po zakończeniu koncertu w holu wystawowym MDK można było podziwiać prace malarskie wykonane pod hasłem przewodnim "Rawskie pejzaże", które w ciągu minionego tygodnia, przygotowała młodzież z trzech zaprzyjaźnionych miast.

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2018-09-04

fot. D. Polyak

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Uroczystości 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Rawie

1 września odbyły się w Rawie Mazowieckiej obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Pamięć zamordowanych przedstawicieli ruchu oporu – braci Świderskich władze miasta uczciły składając kwiaty i zapalając znicz pod obeliskiem przy ul. Armii Krajowej. Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu wojskowym. Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej uświetniła obecność pocztów sztandarowych i Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

Po odegraniu i odśpiewaniu Hymnu Państwowego okolicznościowe wystąpienie zaprezentował Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej Pan Zbigniew Golizda, który nawiązał do historycznych wydarzeń z okresu II wojny światowej.
Ksiądz Prałat Bogumił Karp, Ksiądz Proboszcz Konrad Świstak przewodniczyli w odmawianiu wspólnej modlitwy za poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

Pod pomnikiem ofiar II wojny światowej i pomnikiem AK zostały złożone kwiaty przez następujące delegacje: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych koło w Rawie Mazowieckiej, władze samorządowe Miasta Rawa Mazowiecka, władze samorządowe Powiatu Rawskiego, władze samorządowe Gminy Rawa Mazowiecka, szkoły podstawowe, przedszkola miejskie oraz żłobka miejskiego, miejskich instytucji kultury, spółek miejskich, Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, służb mundurowych, komitetu powiatowego PiS, miast partnerskich: Boskovice i Nyirbator, stowarzyszenia TOPORY, stowarzyszenia Patriotyczna Rawa, a także w godzinach rannych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców „Tylko Widzew” w Rawie Mazowieckiej. Wartę honorową pod pomnikiem pełnili harcerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza.

Znicze pod pomnikiem ofiar II wojny światowej i pomnikiem AK zapaliła  delegacja w składzie: Burmistrz  Miasta Rawa Mazowiecka Dariusz Misztal, Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka Zbigniew Sienkiewicz i Radny Miasta Rawa Mazowiecka Jacek Malczewski.

Na zakończenie Burmistrz Miasta podziękował uczestnikom za udział w uroczystościach i zaprosił na spotkanie Miast Partnerskich Boskowice-Nyirbator-Rawa Mazowiecka do Miejskiego Domu Kultury.

 • autor: Marzena Janeczek, data: 2018-09-04

Fot. A. Rataj

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zaproszenie na 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej

 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka  Dariusz Misztal zaprasza na obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2018 r.o godz. 16.00 na Cmentarzu Wojskowym w Rawie Mazowieckiej

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2018-08-28
 • -

Rawskie obchody Święta Wojska Polskiego

W dniu wczorajszym w Rawie Mazowieckiej, podobnie ja w całym kraju, odbyły się uroczystości z okazji  Święta Wojska Polskiego oraz 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w asyście pocztów sztandarowych, kompani honorowej Wojska Polskiego z 25. Batalionu Logistycznego Ziemi Tomaszowskiej oraz orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Mszę św. celebrował ksiądz dziekan Bogumił Karp a homilię wygłosił ksiądz Artur Stan.

Wyróżnienie dla Burmistrza

W dniu wczorajszym (13.08.2018 r.) w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka odbyło się spotkanie Pana Dariusza Misztala Burmistrza naszego miasta z Członkiem Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego Panem Markiem Zalewskim, z Prezesem MLUKS "Dwójka" Panem Zbigniewem Bajanem oraz z jednym z wyróżniających się zawodników klubu, który jest również reprezentantem Polski kadetów w tenisie stołowym Kubą Kwapisiem.

W trakcie spotkania Pan Burmistrz został uhonorowany przez władze PZTS Brązową Odznaką za Zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rozwój i popularyzację tej dyscypliny sportu. Przy tej miłej okazji nie zapomniano również o sukcesach Kuby Kwapisia, który do trzech medali Mistrzostw Polski, dorzucił kolejne trofeum w swojej bogatej kolekcji, a mianowicie drużynowy brązowy medal Mistrzostw Europy Kadetów, które odbyły się w Cluj - Napoca w Rumunii.

Zarówno Pan Marek Zalewski jak i prezes MLUKS "Dwójka", a jednocześnie jego trener Pan Zbyszek Bajan chwalili burmistrza za jego wkład i pomoc w rozwoju tenisa stołowego na terenie naszego miasta. Burmistrz z kolei gratulował zarówno trenerowi jak i jemu podopiecznemu - Kubie Kwapisiowi, olbrzymich sukcesów i zapewnił, że nadal będzie wspierał zarówno tą dyscyplinę sportu jak i inne, gdyż zdaje sobie sprawę, że za sukcesem sportowym stoi nie tylko duży wysiłek jaki wkładają w codzienną pracę zawodnicy, trenerzy i działacze klubów, ale i także podmioty wspierające finansowo działalność klubów.

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2018-08-14

Fot. A. Rataj

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kurtyna wodna

Wszystkich spragnionych ochłody i nieco zmęczonych panującymi ostatnio upałami zapraszamy do skorzystania z kurtyny wodnej, która w dniu dzisiejszym została zainstalowana przed Miejskim Domem Kultury im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Rawie Mazowieckiej.

Kurtynę wodną zainstalowały Rawskie Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o. i jest ona współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2018-08-10

Fot. A. Rataj

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapraszenie na Święto Wojska Polskiego

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2018-08-09
 • -

Projekt budżetu obywatelskiego „Grajkowie uliczni” nad rawskim zalewem

Kolejna odsłona projektu Budżetu Obywatelskiego 2018 pn. „Grajkowie uliczni”, odbyła się 7 i 8 lipca 2018 r. na pasażu spacerowym przy zalewie Tatar w Rawie Mazowieckiej. 7 lipca zachwycił nas artysta wykonujący przepiękne utwory własnego autorstwa, poezję śpiewaną przy akompaniamencie gitary. Natomiast 8 lipca ujęli nas swoim występem wykonawcy prezentujący utwory muzyczne na akordeonie, tubie i saksofonie.

Projekt budżetu obywatelskiego „Grajkowie uliczni” nad rawskim zalewem

W pierwszą niedzielę lipca na osoby przebywające nad zalewem czekała niespodzianka – występ grajków ulicznych, którzy swoim występem rozgrzewali publiczność. Akordeon, tuba, saksofon rozbrzmiewały na żywo i  zachęcały do posłuchania a nawet do tańca. Kolejne odsłony projektu już w najbliższą sobotę (gitara) godz. 16.00 – 19.00 i w niedzielę(akordeon, tuba, saksofon)  godz. 15.00-19.00.  Serdecznie zapraszamy

 • autor: Teresa Sekuter, data: 2018-07-03

Fot. T.Sekuter

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Gala Mistrzów Nauki

W dniu 18 czerwca 2018 roku o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie władz miasta z uczniami rawskich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, osiągającymi wysokie wyniki w nauce. Na sali widowiskowej rawskiego MDK-u zgromadziło się 62 mistrzów nauki.

Dziecięca Noc Mazurka

Zapraszamy Państwa na Dziecięcą Noc Mazurka, która już jutro (23.06) w godz. 16.00 - 18.00 odbędzie się w siedzibie Fundacji FiDEO przy ul. Miłej 4 w Rawie Mazowieckiej.

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”

Adres przedszkola: ul. Kilińskiego 2, 96-200 Rawa Mazowiecka

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

Z inicjatywy Stowarzyszenia „Autyzm Ktoś Zaczarował Mój Świat” 5 kwietnia 2018 r. Rawa Mazowiecka dołączyła do globalnej akcji „Zaświeć się na niebiesko”- obchodziliśmy Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu.  

Symbolem solidarności z osobami z autyzmem jest kolor niebieski, dlatego dominował w kolorystyce wspólnego marszu rawskich przedszkolaków, uczniów szkół z terenu miasta oraz gminy Rawa Mazowiecka, nauczycieli, wychowawców, członków Stowarzyszenia „Autyzm Ktoś Zaczarował Mój Świat”, którzy wraz z Burmistrzem przeszli ulicami miasta spod Urzędu Miasta do Starostwa Powiatowego.

Występy młodzieży ze szkoły w Starej Wojskiej, doświadczenia sensoryczne, animacje i konkursy miały na celu zwrócić uwagę na problemy, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi.

Autyzm jest zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych - reagują inaczej.

Pan Burmistrz Dariusz Misztal powiedział, że jesteśmy otwarci na osoby z autyzmem. Niech poczują się wyjątkowo, wiedząc, że ten dzień jest specjalnie dla nich. Dlatego powinniśmy sprawić wszystko, aby osobom z autyzmem żyło się lepiej. Pomóżmy im wykorzystać swój potencjał i sprawmy, by mogli oni korzystać z istniejących możliwości oraz cieszyć się życiem.

 • autor: Teresa Sekuter, data: 2018-04-05

Fot. A. Rataj

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

120 uczestników konkursu historycznego

Gala V Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych „Żołnierze Niezłomni” zorganizowanego przez: Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Dariusza Misztala, Radę Miasta Rawa Mazowiecka przy współpracy Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka Zbigniewa Sienkiewicza oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi przy współpracy z Dyrektorem dr. Dariuszem Rogutem i patronatem Parlamentarzystów Ziemi Rawskiej Senatora RP Rafała Ambrozika i Posła RP Grzegorza Wojciechowskiego i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie reprezentowany przez Rektora ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego odbyła się 1 marca 2018 r. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej.

Konkurs ofert na szczepienia przeciwko HPV

Na podstawie art. 48 b ust.1 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

BURMISTRZ  MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ – PROFILAKTYKA CHORÓB WYWOŁANYCH ZAKAŻENIAMI WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA ROK 2018

Banery

Kalendarium

Banery