Aktualności

Realizacja projektu w 2020 roku

W ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w roku 2020 był realizowany Program ASA LOWE 2.0 - Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE. W ramach realizacji projektu w okresie od 5 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. były prowadzone zajęcia m.in. z zakresu rozwijania kompetencji językowych - język angielski, z zakresu utrzymania formy - joga. Ponadto odbywały się zajęcia z dziedziny kompetencji cyfrowych, rozwijania umiejętności twórczych oraz społecznych.

Realizacja projektu w 2019 roku

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawie Mazowieckiej jest jednym z piętnastu ośrodków w Polsce, w których odbywają się zajęcia dla osób dorosłych w ramach projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. W ramach projektu LOWE w szkole prowadzone są następujące zajęcia: szkolenie z języka angielskiego, warsztaty rękodzieła artystycznego, zajęcia muzyczne, wokalne oraz taneczne. Mieszkańcy miasta mogą także uczestniczyć w ćwiczeniach relaksacyjnych typu joga oraz zajęciach ruchowych typu fitness. Zajęcia będą się odbywać do końca czerwca 2019 r.

  • data: 2019-05-14

Banery

Kalendarium

Banery