Sprawozdania Urzędu Miasta

SP-1 SPRAWOZDANIE PODATKOWE W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

SP-1 SPRAWOZDANIE PODATKOWE W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO NA 2022 ROK

RB NDS za III kwaratł 2020

RB 27 S za III kwartał 2020

RB Z za III kwartał 2020

RB 28 S za III kwartał 2020

Informacja z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za IV kwartał 2019 roku o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych .

drukuj (Informacja z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za IV kwartał 2019 roku o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych .)

RB NDS za cały 2019

RB PDP za cały 2019

NDS za I półrocze 2019

RB 28 S za I półrocze 2019

RB 27 S za I półrocze 2019

RB N za I półrocze 2019

RB Z za I półrocze 2019

NDS za I kwartał 2019

nds za cały 2018

RB NDS za I półrocze 2018

rb NDS za I kwartał 2018

RB NDS za Cały 2017

RB 28 s za cały 2017

RB 27 S za cały 2017

RB SP-1 na 2018 sprawozdanie podatkowe

RB NDS za I kwartał 2017

RB NDS 2016 korekta

RB NDS ZA CAŁY 2016

RB 27 S ZA CAŁY 2016

RB PDP ZA CAŁY 2016

RB 28 S ZA CAŁY 2016

RB Z ZA CAŁY 2016

RB NDS za III kwartał 2016

RB 28 S za III 2016

RB 27 S za III kwartał 2016

RB Z za III 2016

RB N za III 2016

RB NDS za I półrocze 2016

RB N za I półrocze 2016

RB Z za I półrocze 2016

RB N za I /2016

RB 28 S za I/2016

RB Z Za I /2016

RB 27 S za I/2016

Rb NDS za I kwartał 2015

RB N za I kwartał 2015

RB Z za I kwartał 2015

NDS za cały 2014

RB N za cały 2014 rok

RB Z za cały 2014 rok

NDS za III kwartał 2014

NDS za I półrocze 2014

RB Z za I półrocze 2014

NDS za I kwartał 2014

RB Z za I kwartał 2014

RB N za Ikwartał 2014

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

Sprawozdanie roczne Rb-28s za 2013 rok.

Sprawozdanie roczne Rb-27s za 2013 rok.

RB N za cały 2013 rok

RB Z za cały 2013 rok

NDS za III kwartał 2013 rok

RB Z za III kwartał 2013

Sprawozdanie RB-27S za 2012r.

Sprawozdanie RB-28S za 2012r.

Uchwałą nr III/228/2013 w sprawie opinii z wykonania budżetu za 2012r.

NDS za I kwartał 2013

RB Z za I kwartał 2013

RB Z za cały 2012 rok

NDS za III kwartał 2012

NDS za I półrocze 2012

NDS za I kwartał 2012 rok

NDS za cały 2011

NDS za III kwartał 2011

NDS za I kwartał 2011

NDS za cały 2010

NDS za III kwartał 2010

NDS za I/półrocze 2010

NDS za I kwartał 2010

Dochody za 2009 rok

NDS za III kwartał 2009
Wydatki za III kwartał 2009
DOCHODY za III KWARTAŁ 2009
NDS za I półrocze 2009
Wydatki za I półrocze 2009
dochody za I pólrocze 2009
NDS za cały 2008
NDS za III kwartał 2008 rok
NDS za I półrocze 2008 rok
Dochody za II półrocze 2008
Wydatki za II półrocze 2008 rok
NDS za III kwartał 2007 rok
Wykonanie dochodów za II półrocze 2007 rok
Wykonanie wydatków za II półrocze 2007 rok
NDS za II półrocze 2007 rok
Informacja o kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2006 roku .
pomoc pubiczna za I kwartał 2007 rok
SPRAWOZDANIE NDS ZA I KWARTAŁ 2006 ROK

Informacja z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za I kwartał 2006 rok

Dochody -       plan 32 366 112                           wykonanie  8 340 280

Wydatki -        plan 40 735 817                           wykonanie 7 472 619

-w tym wydatki bieżące                                       wykonanie 6 947 908

-w tym wydatki majątkowe                                  wykonanie    524 711

Nadwyżka/Deficyt  plan  -8 369 705                     wykonanie  867 661

  • autor: A.Strach, data: 2006-04-28
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2005 r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:
SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ
Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2005 roku
sprawozdanie N za I półrocze 2006

Banery

Kalendarium

Banery