Skład osobowy komisji Rady Miasta

Komisja Rewizyjna

 1. Daniel Łaski - przewodniczący
 2. Celina Szczur - zastępca przewodniczącego
 3. Włodzimierz Błędek - członek
 4. Tomasz Gołka - członek
 5. Leszek Jarosiński - członek
 6. Sławomir Stefaniak - członek

Komisja Oświaty

 1. Celina Szczur - przewodniczący
 2. Tadeusz Boczek - zastępca przewodniczącego
 3. Katarzyna Kitlińska -  członek
 4. Daniel Łaski - członek
 5. Małgorzata Rudniak - członek

Komisja Komunalna

 1. Tomasz Góraj - przewodniczący
 2. Stanisław Kabziński - zastępca przewodniczącego
 3.  Krzysztof Chałupka - członek
 4.  Katarzyna Kitlińska - członek
 5.  Paweł Majchrzyk - członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Katarzyna Kitlińska  - przewodnicząca 
 2. Celina Szczur - zastępca przewodniczącej
 3. Tomasz Gołka - członek
 4. Paweł Majchrzyk - członek
 5. Tomasz Sobiecki - członek

Komisja Prawa i Porządku Publicznego

 1.  Krzysztof Chałupka - przewodniczący
 2.  Leszek Jarosiński - zastępca przewodniczącego
 3.  Włodzimierz Błędek - członek
 4.  Tomasz Gołka - członek
 5.  Stanisław Kabziński - członek

Komisja Budżetu

 1.  Sławomir Stefaniak - przewodniczący   
 2.  Tomasz Sobiecki - zastępca przewodniczącego
 3.  Tadeusz Boczek - członek                         
 4.  Grażyna Dębska - członek                         
 5.  Tomasz Góraj - członek 

Banery

Kalendarium

Banery