Skład osobowy komisji Rady Miasta

Składy osobowe komisji Rady Miasta w kadencji 2024-2029

Komisja Rewizyjna

 1. Daniel Łaski – przewodniczący
 2. Joanna Walendzik – wiceprzewodnicząca
 3. Ryszard Gołka – członek
 4. Małgorzata Jastrząbek – członek
 5. Sławomir Stefaniak – członek
 6. Włodzimierz Zimecki – członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Dorota Bakalarska – przewodnicząca
 2. Katarzyna Kitlińska – wiceprzewodnicząca
 3. Ryszard Gołka – członek
 4. Bartłomiej Kosiacki – członek 
 5. Tomasz Kraćkowski – członek 

Komisja Budżetu

 1. Sławomir Stefaniak – przewodniczący
 2. Jerzy Włodarski – wiceprzewodniczący
 3. Dorota Bakalarska – członek
 4. Grażyna Dębska – członek
 5. Bartłomiej Kosiacki – członek

Komisja Oświaty

 1. Katarzyna Kitlińska – przewodnicząca
 2. Małgorzata Jastrząbek – wiceprzewodnicząca
 3. Dariusz Antosik – członek
 4. Daniel Łaski – członek
 5. Celina Szczur – członek

Komisja Komunalna

 1. Ryszard Gołka – przewodniczący
 2. Dariusz Antosik – wiceprzewodniczący 
 3. Krzysztof Chałupka – członek
 4. Katarzyna Kitlińska – członek
 5. Jerzy Włodarski – członek

Komisja Prawa i Porządku Publicznego

 1. Krzysztof Chałupka – przewodniczący
 2. Joanna Walendzik – wiceprzewodnicząca
 3. Dorota Bakalarska – członek
 4. Tomasz Kraćkowski – członek
 5. Włodzimierz Zimecki – członek

Banery

Kalendarium

Banery