Gospodarka mieszkaniowa

,,Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 – 2021”

Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania

  • autor: Karolina Gawot , data: 2018-09-26

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr XVIII/128/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zasad wynajmownia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka.

Banery

Kalendarium