Ogłoszenia, informacje

Zaproszenie do debaty nad Raportem o stanie miasta za 2023 rok

Szanowni Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej,

Uprzejmie informuję, że raport o stanie miasta Rawa Mazowiecka za 2023 rok został opracowany i udostępniony w dniu 29 maja 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

W debacie nad raportem o stanie miasta oprócz Radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka mogą brać również udział mieszkańcy na zasadach określonych w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)*.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Marszałka Piłsudskiego 5, I piętro, pok. nr 14 ( biuro Rady Miasta) do dnia 19 czerwca 2024 r. w godzinach pracy urzędu.

Wybory do Izb Rolniczych Województwa Łódzkiego - 24 września 2023 roku

Uchwałą nr 2/2023 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 24 września 2023 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00. 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego:

https://www.izbarolnicza.lodz.pl/content/wybory-do-izb-rolniczych-24-wrze%C5%9Bnia-2023-roku

Wybory Ławników na kadencję 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej i Sądzie Okręgowym w Łodzi, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Rady Miasta Rawa Mazowiecka z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

  • do Sądu Okręgowego w Łodzi - nie zgłoszono zapotrzebowania,
  • do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej (z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy) – 2 ławników,
  • do Sądu Rejonowego w Skierniewicach do orzekania z zakresu prawa pracy – 1 ławnik.

Raport o stanie Miasta Rawa Mazowiecka za 2022 rok - debata

Szanowni Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej,
Uprzejmie informuję, że raport o stanie miasta Rawa Mazowiecka za 2022 rok został opracowany i udostępniony w dniu 31 maja 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

W debacie nad raportem o stanie miasta oprócz Radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka mogą brać również udział mieszkańcy na zasadach określonych w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572)*.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Marszałka Piłsudskiego 5, I piętro, pok. nr 14 (biuro Rady Miasta) do dnia 27 czerwca 2023 r. w godzinach pracy urzędu.

Raport o stanie miasta - debata

Burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla informuje, że został opracowany Raport o stanie miasta za rok 2020.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w debacie nad raportem prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur. Zgłoszenia powinny być przekazane na formularzu zgłoszeniowym i być poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Marszałka Piłsudskiego 5, I piętro,  pok. nr 14 (Biuro Rady Miasta) do dnia 23 czerwca  2021 r. w godzinach pracy urzędu.

Debata nad raportem odbędzie się na najbliższej Sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 24 czerwca 2021 r.

Informacja w sprawie zawieszenia pracy Kasy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

W związku z ogólną sytuacją w kraju spowodowaną zagrożeniem koronawirusem z dniem 12 marca 2020 roku Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiesza pracę Kasy Urzędu Miasta do odwołania.

Wszelkie opłaty prosimy dokonywać poprzez elektroniczne usługi bankowe.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2018”

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Łódzkiego. Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy naszego regionu.

"Decydujesz, pomagamy"

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Dariusz Misztal objął honorowy patronat nad IV edycją programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”.

Informacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej

W związku z licznymi publikacjami w mediach dotyczącymi nałożenia kar na Rawskie Wodociągi kanalizację Rawik Sp. z o.o. przekazujemy Państwu oficjalne stanowisko Zarządu spółki w tej sprawie.

Spotkanie z radnymi - Zbigniewem Tuszyńskim, Michałem Glicnerem i Burmistrzem Miasta – Dariuszem Misztalem.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW ULIC Alei Konstytucji 3 Maja, Krakowskiej, Adama Mickiewicza, Niepodległości od numeru 8 do końca, Opoczyńskiej, Polnej, Południowej od numeru 1 do numeru 10a, Przemysłowej- parzyste wszystkie, nieparzyste od numeru 3 do końca, Solidarności- numery 17, 18, 18a, 19 ,Zygmunta Zwolińskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 1 sierpnia 2017 T.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

Obchody 73 rocznicy Powstania Warszawskiego.

Burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal serdecznie zaprasza na uroczystości obchodów 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Godzina „W” - 1 sierpnia 1944 roku była początkiem Powstania Warszawskiego, w którym wzięli udział żołnierze AK pochodzący niemal z wszystkich rejonów Polski.

Zaproszenie dla Mieszkańców Osiedla 9 Maja na spotkanie z Burmistrzem oraz Radnymi.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW Osiedla 9 Maja na spotkanie z Burmistrzem Miasta – Dariuszem Misztalem Radnym Stanisławem Kabzińskim i radnymi Rady Miasta Rawa Mazowiecka.Spotkanie odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2017 roku o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Rawie Mazowieckiej ul. Krakowska 6c.

List Prezesa KRUS do Rolników

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pan Adam Sekściński przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego zwraca uwagę rolników na bezpieczeństwo pracy z stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin.

Spotkanie z radnymi – Stanisławem Kabzińskim, Zbigniewem Sienkiewiczem i Burmistrzem Miasta – Dariuszem Misztalem

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW ULIC Braci Świderskich, Wacława Gąsiorowskiego, Jerozolimskiej, Generała Antoniego Jeziorańskiego,  Jana Kilińskiego, Mikołaja Kopernika, Teofila Lenartowicza, Łąkowej, Mazowieckiej, Miłej, Osiedla 9 Maja, Jana Chryzostoma Paska, Placu Marszałka Józefa  Piłsudskiego od numeru 1 do numeru 7, Południowej od numeru 11 do końca, Przechodniej, Władysława Reymonta, Słonecznej, Targowej, Antoniego Urbańskiego, Warszawskiej, Wodnej, Zamkowej Woli
na  spotkanie  z
Państwa radnymi – Stanisławem Kabzińskim, Zbigniewem Sienkiewiczem  i
Burmistrzem Miasta – Dariuszem Misztalem.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 roku o godz. 18.00
 w Miejskim Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki”
w Rawie Mazowieckiej ul. Krakowska 6c.

Spotkanie z radnymi – Grażyną Dębską, Krzysztofem Chałupką, Jackiem Malczewskim, Rafałem Miszczakiem i Burmistrzem Miasta – Dariuszem Misztalem

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW ULIC Aleksandrówki, Stefana Batorego, Białej, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego , Kazimierza Wielkiego, Mszczonowskiej
na   spotkanie  
z Państwa Radnymi ( Grażyną Dębską, Krzysztofem Chałupką, Jackiem Malczewskim, Rafałem Miszczakiem)
i Burmistrzem Miasta – Dariuszem Misztalem

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 roku o godz. 18.00
w Gimnazjum nr 2  im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej ul. Kazimierza Wielkiego 28

 

Spotkanie z radnymi – Michałem Glicnerem, Zbigniewem Tuszyńskim i Burmistrzem Miasta – Dariuszem Misztalem

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW ULIC Alei Konstytucji 3 Maja, Krakowskiej, Adama Mickiewicza, Niepodległości od numeru 8 do końca, Opoczyńskiej, Polnej, Południowej od numeru 1 do numeru 10a, Przemysłowej- parzyste wszystkie,, nieparzyste  od numeru 3 do końca, Solidarności- numery 17, 18, 18a, 19 ,Zygmunta Zwolińskiego  

na   spotkanie  
z Państwa radnymi – Michałem Glicnerem, Zbigniewem Tuszyńskim
i Burmistrzem Miasta – Dariuszem Misztalem.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24. października 2016 roku o godz. 18.00 w Przedszkolu Miejskim nr 3 Bajkowy Zakątek w Rawie Mazowieckiej ul. Solidarności 3b

Spotkanie z radnym – Leszkiem Witoldem Jarosińskim i Burmistrzem Miasta – Dariuszem Misztalem

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW ULIC Adama Asnyka, Jana Brzechwy, Marii Dąbrowskiej, Dolna, Aleksandra Fredry, Górna, Katowicka  - parzyste od numeru 20 do końca, - nieparzyste od numeru 7 do końca, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Janusza Korczaka, Ignacego Krasickiego, Kornela Makuszyńskiego, Elizy Orzeszkowej - parzyste od numeru 22 do końca, - nieparzyste od numeru 9 do końca, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza - parzyste od numeru 12 do końca, - nieparzyste od numeru 25 do końca, Leopolda Staffa, Tatar, Juliana Tuwima, Gabrieli Zapolskiej, Stefana Żeromskiego - parzyste wszystkie numery, nieparzyste od numeru19 do końca, Narcyzy Żmichowskiej,
na   spotkanie  
z Państwa radnym – Leszkiem Witoldem Jarosińskim  
i Burmistrzem Miasta – Dariuszem Misztalem.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 października 2016 roku o godz. 18.30 w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej ul. Tatar 1a.

Wielka zbiórka pamiątek dla Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski rozpoczyna ogólnopolską akcję zbierania pamiątek historycznych - „Małe Wielkie Historie”. Zbiórka zainaugurowana zostanie w Noc Muzeów 14 maja br. w kilku miastach Polski. Akcja kontynuowana będzie w następnych miesiącach, a jej podsumowanie nastąpi w Święto Niepodległości.

Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnaych przy zabytkach

Przypominamy, że do 1 lutego br. trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie: http://lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje.

Odwołanie zakazu wstępu do lasu

W związku ze spadkiem zagrożenia pożarowego odwołuję zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie działania Nadleśnictwa Skierniewice. Odwołanie następuje od dnia 26.08.2015 roku.

Zakaz wstępu do lasu

W związku z długotrwałą suszą powodującą duże zagrożenie pożarowe wprowadzony został zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie działania Nadleśnictwa Skierniewice. Zakaz obowiązuje od dnia 21.08.2015 roku.

  • -

Informacja o kandydatach na ławników

Uprzejmie informuję, że Rada Miasta Rawa Mazowiecka przystępuje do wyboru na kadencję 2016-2019:
1) 4 ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi,
2) 5 Ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej,
3) 1 ławników do Sądu Rejonowego w Skierniewicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Z dniem 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania do Rady Miasta Rawa Mazowiecka kandydatów na ławników.

Krótsza praca urzędu w środę 27 maja

Uprzejmie informujemy, że w związku z obchodami XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Rawie Mazowieckiej w dniu 27 maja 2015 Urząd Miasta będzie nieczynny w godzinach 12.00 – 17.00 .

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2014 r. Urząd Miasta Rawa Mazowiecka jest nieczynny.

 

Bezpłatne konsultacje - Fundusze Europejskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje do Rawy Mazowieckiej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz Urzędem Miasta Rawy Mazowieckiej.

"Program Outplacement - wsparcie dla pracowników objetych procesami restrukturyzacji zatrudnienia w województwie łódzkim"

PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. oraz Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy Sp. z o.o. zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie realizowanym w okresie od 01.03.2013 do 28.02.2015 pt: „PROGRAM OUTPLACEMENT – WSPARCIE DLA PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH PROCESAMI RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”.

następna strona »

Banery

Kalendarium

Banery