Projekty uzupełniające

Projekty uzupełniające

Projekty uzupełniające dotyczą rozwoju infrastruktury edukacyjnej i przedszkolnej, działań konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych dotyczących zabytków oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W dziedzinie technicznej zakłada się także działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła. Projekty przewidują ponadto rozwój usług związanych z opieką nad dziećmi i młodzieżą, rozwój e-administracji, usług medycznych a także infrastruktury pomocy społecznej. Projekty skierowane są do wszystkich grup wiekowych i są wdrażane w ramach realizacji procesu rewitalizacji.

Banery

Kalendarium

Banery