Park miejski

Park w stylu angielskim

Nad rzeką Rawką usytuowany jest zabytkowy, XIX-wieczny park miejski. Za czasów Księstwa Warszawskiego uznawany był za jedno z piękniejszych założeń w stylu angielskim.

W trakcie kolejnych dziesięcioleci park ulegał transformacjom. Ówczesne wydarzenia, wojny światowe, huragan z 1958 r. dokonały wielu zniszczeń, ale za każdym razem naprawiano szkody, sadzono nową zieleń i park spełniał swoją rolę, spokojnego zakątka dla mieszkańców. 

W latach 2017-2018 podjęto się wykonania w parku kompleksowych prac rewaloryzacyjnych. Celem ich wykonania było: przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na istniejącym drzewostanie, wprowadzenie do układu kompozycyjnego parku nowego elementu małej architektury w formie berso, wykonanie układu komunikacyjnego i renowacja drewnianego mostu nad rzeką Rawką, modernizacja placu zabaw, realizacja nowego systemu oświetlenia i monitoringu. 

Przeprowadzona rewaloryzacja parku przywróciła temu miejscu ducha modernizmu międzywojennego. Odtworzony został również arabeskowy, naśladujący naturę układ alejek. Na terenie parku odnajdziemy również kilkadziesiąt ponad stuletnich drzew.
Rawski park jest miejscem unikatowym. Jego wyjątkowość polega na połączeniu zieleni urządzonej z zielenią dziką, chronioną w ramach rezerwatu. Nieco ponad 5 ha terenu zieleni, niemal w samym centrum miasta, zaskakuje bioróżnorodnością.

Rawski blisko 200-letni park obecnie tętni życiem, jest przyrodniczą perłą województwa łódzkiego i jednym z ulubionych miejsc odpoczynku i spotkań rawian.
 

fot. Foto Milejka

 • alejka główna w parku
 • alejki w parku miejskim
 • altanka w parku
 • główna alejka w parku miejskim
 • kolorowy łubin w parku miejskim
 • most na rzece Rawce w parku miejskim
 • mostek na rzece Rawce
 • park miejski, kolorowy łubin i ławeczka
 • park miejski, plac zabaw
 • park miejski, widok z góry
 • plac zabaw w parku miejskim
 • plac zabaw w parku, widok z góry

Banery

Kalendarium

Banery