Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej

Rewitalizacja os. Niepodległości realizowana jest w cyklu dwuletnim. Jesienią roku 2023 wykonano nową nawierzchnię dróg i chodników wokół bloków nr 5, 6, 7. 

Inwestycja zostanie zakończona w I kwartale roku 2024. Planowany koszt inwestycji – ok. 1 mln zł.

grudzień 2023

  • prace ziemne na osiedlu Niepodległości
  • prace ziemne na osiedlu Niepodległości
  • prace ziemne na osiedlu Niepodległości

Banery

Kalendarium

Banery