Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej

Blisko stuletni obiekt Muzeum Ziemi Rawskiej wymagał remontu, by stał się bardziej funkcjonalny. Realizacja zadania polegała na przebudowie i remoncie budynku muzeum, adaptacji budynku gospodarczego na potrzeby muzeum, zagospodarowaniu terenu muzeum tj. budowie kanalizacji deszczowej, utwardzeniu i ukształtowaniu terenu oraz budowie oświetlenia zewnętrznego. Wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie oraz prace związane z instalacją energooszczędnego oświetlenia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Parter budynku został dostosowany  do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zlikwidowano na zewnątrz i wewnątrz budynku bariery architektoniczne utrudniające osobom z niepełnosprawnością korzystanie z oferty muzeum. Zaadaptowano dawny budynek gospodarczy na magazyn muzealny. Zakupiono sprzęt i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania muzeum.

Obecnie odrestaurowany budynek rawskiego muzeum zwraca uwagę swoją estetyką i zabytkowymi walorami.

fot. Foto Milejka

  • 30
  • 31
  • 32

Banery

Kalendarium

Banery