Podstrony strony Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji

Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji

Zespół Konsultacyjny do spraw Rewitalizacji

Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji ma zapewnić sprawne współdziałanie z pozostałymi interesariuszami procesu rewitalizacji, nie będącymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Powołanie Zespołu Konsultacyjnego umożliwia prowadzenie tzw. monitoringu "społecznego".

W zakładce są umieszczone akty prawne związane z powołaniem Zespołu Konsultacyjnego do spraw Rewitalizacji oraz protokoły z jego posiedzeń.

Informacja o powołaniu Zespołu Konsultacyjnego do spraw Rewitalizacji

W dniu 14 marca 2018 roku Burmistrz Dariusz Misztal, powołał Zespół Konsultacyjny do spraw Rewitalizacji w następującym składzie:

 1. Dariusz Misztal – Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka – Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji
 2. Mariusz Szadkowski – Naczelnik Wydziału Rewitalizacji Miasta - Koordynator Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka
 3. Bożena Kaczmarek – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej
 4. Leszek Trębski – Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - przedstawiciel zarządców nieruchomości na obszarze rewitalizacji
 5. Monika Krawczyk – przedstawiciel Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
 6. Piotr Klimczak – przedstawiciel Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
 7. Leszek Jarosiński – przedstawiciel Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 8. Elżbieta Bilecka – „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Rawie Mazowieckiej - przedstawiciel przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji
 9. Iwona Kukla – przedstawiciel przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji
 10. Małgorzata Walendziak – Fundacja „Obudźmy Nadzieję” przedstawiciel strony społecznej
 11. Hubert Jankowski – Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY” - przedstawiciel strony społecznej

Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wobec Burmistrza w zakresie realizacji programu rewitalizacji. Kadencja Zespołu trwa trzy lata licząc od pierwszego posiedzenia Zespołu.

 

Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji – nabór uzupełniający

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza przedstawiciela zarządców nieruchomości i przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji do składania swoich kandydatur do Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji w terminie do dnia 01.03.2018 r.

Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji

Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.

Banery

Kalendarium

Banery