Przebudowa ul. Mickiewicza, ul. Miłej i ul. Warszawskiej

  • 23941

Przebudowa ul. Mickiewicza, ul. Miłej i ul. Warszawskiej w Rawie Mazowieckiej. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych

Nazwa zadania gminnego: „Przebudowa ul. Mickiewicza, ul. Miłej i ul. Warszawskiej w Rawie Mazowieckiej.”

Dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości : 1 211 409,00 zł.

Udział środków własnych Miasta Rawa Mazowiecka w kwocie : 1 404 945,92 zł.

Całkowita wartość zadania: 2 616 354,92 zł.

Termin realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Przebudowa ulicy Mickiewicza, ul. Miłej i ul. Warszawskiej obejmuje zakresem branże: drogową, sanitarną oraz elektryczną. 

 

  • -
  • -

fot. Foto Milejka

  • ul. Warszawska
  • ul. Warszawska
  • ul. Mickiewicza
  • ul. Mickiewicza
  • ul. Miła

Banery

Kalendarium

Banery