Podstrony strony Program Ograniczania Niskiej Emisji PONE

Program Ograniczania Niskiej Emisji PONE

Program Ograniczania Niskiej Emisji PONE

W ramach realizacji projektu PONE zostały podjęte działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła. Projekt wpisuje się w ogólnopolski program ograniczania niskiej emisji, który ma na celu podnoszenie efektywności energetycznej i szersze niż dotychczas wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zakłada się stopniową likwidację lokalnych źródeł ciepła, czyli indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, które dodatkowo będzie spełniać wymagania emisyjne. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2018 roku. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Banery

Kalendarium

Banery